Проточни филтри

Проточни филтри

Използват се за битовите системи и системите за обратна осмоза.