Методи за обработкаАнализ на водатаПодбор на филтритеФилтри за бита, офиса, вилатаФилтърни колониФилтърни елементи (картриджи)
Филтърни елементи за механично пречистване
Филтърни елементи с активен въглен
Филтърни елементи за омекотяване
Филтърни елементи за обезжелезяване
Антибактериални елементи от керамична глина
Празни филтърни патрони
Проточни филтри
Промишлени системиКомпoненти на системитеГаранция и сертификатиПоръчка на оборудванеИнструкцииНАРЕДБА № 9

име:
парола:

вход

Филтърни елементи (картриджи)Филтърни елементи за механично пречистване

Срокът на използване на филтърните елементи зависи от замърсеността на водата. Данните, които са показани в таблиците са взети от изпитания с вода с T = 15º C, P = 6 бара в номинално течение с мътност на входящата вода = 20NTU и цветност на водата 30
мгПт/gм³ до мътност 3 NTU на изходящата вода за конкретните по големина частици.

още

Филтърни елементи с активен въглен

Срокът на използване на филтрите зависи от качествата на водата. Изпитанията за различните видове филтри активен въглен са се провеждали при температура на водата 15º C, налягане 6 бара в номинален режим и на свободния хлор на вход 2 ррм / 2 мг/gм³ / до 0, 5 ррм на изход.

още

Филтърни елементи за омекотяване

Йонообменните смоли отнемат Ca  и Mg йони от водата. Данните в  таблицата са при изпитания с вода с температура  10°С, налягане 6 бара в номинален поток и обща твърдост на входящата вода 1 ммол/gm³   и  0, 3 ммол/gm³   на изходящата вода.
Реално, срокът на употреба зависи от общата твърдост на водата и количеството обработена вода.

още

Филтърни елементи за обезжелезяване

Капсулованите филтри за обезжелезяване на водата за еднократно използване се прилагат основно за битови системи за питейна вода поради малкия им ресурс и малката производителност. За по-големи дебити за обезжелезяване и обезманганяване, вижте раздел промишлени. 
Материалите, от които са произведени филтрите, са сертифицирани от NSF и FDA.

още

Антибактериални елементи от керамична глина

Филтрите се използват за задържане на бактерии и гъбички, но имат много малка пропускателна способност.

още

Филтърните елементи са с различна големина за монтаж във филтърните колони.
В зависимост от материала, от който са изготвени, се определя начина на обработка на водата и производителността на филтъра. Фирма „Никол-Н“ работи основно с филтърни елементи на „Aqua filter”- USA и “ Aqua systems”.


валутни курсове


времето


тв програми
посещения:

320032

Начало / Филтърни елементи (картриджи)
Системи за пречистване и обработка на вода от Никол-Н