Cintropur

Cintropur

Airwatec S.A. е белгийска компания с над 25-годишен опит в обработката и филтрирането на вода. Характерно за продуктите на компанията, носещи търговската марка CINTROPUR е иновативният дизайн и принцип на работа при механичното филтриране на водата.