За нас

За нас

Фирма НИКОЛ-Н е регистрирана през 1991 г. и се занимава с проблемите на водата за битови нужди от 1994 г. През 1999 г. се оформя звено за обработка на води за производствени нужди, като са привлечени водещи специалисти в областта. За периода от 1999 г. до днес има монтирани множество промишлени системи за пречистване на водата,част от които можете да видите в раздел клиенти.

Фирма НИКОЛ-Н е с утвърдени традиции на българския пазар. Фирмата представя и използва продуктите на водещи американски и немски фирми за изграждане на:

- Системи за свръхчисти води

- Филтрация, микро и ултрафилтрация на флуиди

- Омекотяване и дейонизация

- Обратна осмоза

- UV стерилизация

- Системи за течно хлориране и озониране

 

Фирма НИКОЛ-Н изгражда обекти за:

- Води за питейни нужди

- Индустриални и битови омекотители, деминерализация

- Обработка на води за енергетиката и котелни установки

- Подготовка на води за охладителни системи

- Обработка на сондажни и кладенчови води за питейни нужди

- Пречистване на води за хранителната индустрия, безалкохолни напитки и винопроизводството

- Подготовка на води за фармацевтичната и козметичната индустрии 

- Обработка на води за производството на интегрални схеми

- Подготовка на води за болнични и здравни заведения