Judo Germany

Judo Germany

JUDO Wasseraufbereitung GmbH – немски производител за битови и промишлени филтри за механично пречистване с обратна промивка за студена и гореща вода, системи за отопление,омекотители и друго висококачествено оборудване за обработка на вода. Немското качество и сигурност са най-надеждната оценка за оборудването.