Промишлени системи

Фирма „Никол-Н“ ООД поддържа на склад елементи за инсталации за механично пречистване на вода, омекотяване, дехлориране, обезжелезяване и др. с производителност до 20 м³/ час на 1 модул. Оборудването е на GE и DOW Cemical.

Фирмата поддържа на склад и системи за обратна осмоза с производителност до 1,2 м³/ час, UV лампи до 7,3 м³/ час и др. Комплектацията на системите за ултрафилтрация и обратна осмоза за по-големи дебити зависят от качествата на входящата, и от изискванията за изходящата вода. След като се подбере схемата за работа и се извършат разчетите на инсталациите, същите се изготвят и  доставят от поделения на GE или водещи немски фирми, със срок за доставка 6 ÷ 8 седмици.

За да разгледате най-новите ни предложения, посетете >> www.Nikol-N.bg