За водата

ВОДАТА И ЖИВОТА

           
Вода – това е най-голямото чудо на света: без цвят, без вкус, без мирис и пиеш с наслада!
Ако на някой от нас зададат въпрос: “Какво е вода?” – то първата реакция ще бъде учудване, а втората по скоро химическата формула на водата Н2О.
Наистина, какво може да бъде по-просто от Н2О?
Но наистина няма вещество по-тайнствено и загадъчно от обикновената вода.
- Общият обем на водата употребявана от човек на денонощие за пиене и храна е 2-2,5 л.;
- По статистика на водоснабдяващите станции на един жител на града се подават 250-300 литри в денонощие;
- През своя живот човек средно употребява /и отделя/ 75000 литри вода;
- Загубата на 10% вода от тялото може да доведе до необратими изменения в организма, а загубата на 20% - вече е смъртоносна.
За процеса на обмяната на веществата, който е в основата на развитието на живата природа, водата има изключително значение. Връзката на живите организми с природата се осъществява чрез различни съединения, които регулярно постъпват в тях и представляват неразделна част от живата тъкан. Именно при непосредственото участие на водата протичат физико-химическите реакции, на които е основан процеса на обмяна на веществата. В живата природа практически не е известен нито един важен биохимичен процес, който би протичал без участието на водата.
Човек трудно може да прецени значението на водата по факта, че за своя нормален жизнен процес той трябва да употребява вода два пъти повече отколкото храна ( в тегловно отношение). Делът на водата в организма на всяко живо същество винаги е несравнимо повече, отколкото който и да е друг компонент. Това може да се илюстрира с човешкото тяло, където съдържанието на вода през целия живот се променя средно от 97% в ембриона до 55-60% в зряла възраст, а мозъка на човека е 75% течност. Без храна възрастен човек може да преживее около 30 дни, а без вода само няколко денонощия. В продължение на 20 дни организма на човека обменя цялата вода намираща се в неговите клетки. На организма му е неоходима чиста вода. Именно поради това, изключително важно е качеството на водата която пием. За никого вече не е секрет че качеството на водата се явява един от основните параметри на екологично благополучие, и че директно влияе на здравето и дълголетието на хората. Този факт е бил забелязан още в дълбока древност: Хипократ е съветвал за пиене да се използва преварена вода. В последствие с развитието на науката тази теория е подтвърдена от изследователи като Пастьор, Кох и други учени, които са разглеждали зависимостта от разпространение на инфикциозни болести, като холера, коремен тиф, дизентерия, инфекционен хепатит и др. В зависимост от лошото качество на водата.
Три четвърти от земната повърхност е покрита с вода, а повече от една четвърт от населението на планетата изпитва остър дефицит от недостиг на питейна вода. Понятието “питейни води” загуби смисъла си, тъй като речните потоци се състоят почти 100% от промишлени отточни води. Изтощаването и усиленото замърсяване на питейните източници за съжаление имат преобладаваща тенденция към задълбочаване и развитие. На науката вече са известни повече от 1400 опасни за околната среда, а в този смисъл и за човека, химични съединения, които хипотетично могат да попаднат във водоснабдителните съоръжения заедно  с производствените отпадъчни води.
  

ЛЮБОПИТНО ЗА ХИМИЯТА НА ВОДАТА


В този раздел ни се иска да пооткрием някои от тайните, които окръжават химията на водата и да предоставим полезна информация за това, което може да се крие във водата и какво влияние има това върху нашия организъм.
Ако водата е прозрачна, няма мирис цвят и неприятен вкус, може да създаде у човек впечатление, че може да се пие. Но на практика това което ежедневно наричаме вода, е воден разтвор на различни вещества, които могат да нанесат непоправими вреди на човешкото здраве.
Най-голяма опасност представляват вредните микроорганизми, бактерии и вируси. Освен тях във водопроводните тръби присъстват продукти на тяхната жизнена дейност – токсини. Хлорът не само убива вредните микроорганизми, но и встъпва в химически реакции с разтворените органични вещества, при което се образуват вредни за здравето съединения. Например, ако във водата се съдържа фенол, то при реакцията с хлора той образуват много отровни хлорфенолни съединения. Освен това във водопроводната вода се съдържат и други органични вещества сред които най-вредни са различни пестициди, хлороформ фенол, радиоактивен Ra, Ва-226/228 и бензол.
Присъствието в питейната вода на ойни на тежките метали е също вредно за човешкия организъм. Те имат способността да се натрупват в организма и последиците след години могат да бъдат много тежки. Нека разгледаме някои от тях:
ЦИНК – най-малко токсичен от цялата група, той се явява важен елемент в храната на животните и растенията, но неговото предозиране води до негативни последици – в по-големи дози предизвиква повръщане, тази доза е 150 мг за възрастен човек.
КАДМИЙ–през целия ни живот в организма се натрупва примерно до30мг от елемента – 33% в бъбреците, 14% в черния дроб, 2% в дробовете, 0.3% в панкреаса. При възникване на хронично отравяне с този метал в кръвта на болния се открива белтък, което води до образуване на камъни в бъбреците.
АЛУМИНИЙ – почти във всички водопроводни станции в качеството на коагулант широко се използва алуминиев сулфат. В случайте, когато се използват високи дози от този коагулатнт, във водата като правило се открива остатъчен алуминий в значително количество. При концентрация 0.5 мг/л мътността на водата се намира в пределни норми,  но във вкуса на водата се появява неприятен тръпчив вкус.
БЕРИЛИЙ – симптомите на отравяне – остра пневмония , която прогресирайки влияе лошо на сърдечната дейност. Ако той се вдишва във вид на прах може да предизвика рак на дробовете. Високата концентрация на този елемент води до заболяване на костната система на човека.
КОБАЛТ – големите дози водят до промяна на съдържанието на хемоглобина в кръвта.
МАНГАН – отрицателното въздействие се изразява в поражение на централната нервна система,  високата концентрация предизвиква изменение в системата за висша нервна дейност, усилва натрупването на фосфор в костите.
МЕД – големите количества водят до възникване на болеста на Вилсон
АРСЕН – силно летлив материал, источник на неговото замърсяване са прилаганите в селското стопанство хербециди, отрови за гризачи и инсектициди. Може да причини рак на кожата и дробовете.

НИКЕЛ - в резултат на изгарянето на въглищата в атмосферата се натрупва 70 хиляди тона никел ежегодно, който има канцерогенни свойства.
ОЛОВО – при доза 0.05% се появяват общотоксични ефекти.
СЕЛЕН – по-опасен от арсена
ФЛОР – отлага се в костите, поврежда зъбния емайл води до появата на кафяви петна по зъбите.
От всички тежки метали – кадмия, оловото и живака представляват най-голяма потенциална заплаха за човека и окръжаващата го среда.
И разбира се във водата присъства разтворения хлор, оставащ след хлорирането, който придава на водата неприятен мириз. Употребата на такава вода не действа  в полза на здравето и дълголетието на човека, въпреки това в сравнение на останалите описани елементи неговия принос е малък.


НЯКОЛКО ДУМИ И ЗА МИНЕРАЛНАТА ВОДА


В последно време много от нас, изплашени от информацията за лошото качество на водата във водопровода, вдъхновени от многобройните съвети на известни кинозвезди и фотомодели, активно копуват и пият минерална вода. Но да се пие само минерална вода за да се получат от нея повече микроелементи е идея не съвсем здравословна. При това ние пием от пластмасови бутилки с някакви познати названия, а качеството на водата е неизвестно. Преди всичко обърнете внимание на етикета, където е указано мястото на наливане наводата. Да се съхрани първоначалното качество на водата по време на транспорта в цистерните към мястото на бутилирането е невъзможно! Лечебната минерална вода, която е бутилирана непосредствено от източника и при това без контакт с въздуха съхрянява своите свойства в продължение на 2 месеца. В противен случай не повече от 3 дни.
Има една особеност, на която са обърнали внимание учените: срока на съхранение на водата в пластмасови бутилки значително е по-малко отколкото в стъклени, при това колкото по-активна в биологично отношение е водата, толкова по-рязко се съкращава срока на нейното съхранение и съответно терапевтичните й свойства.
Минералната вода е най-добре да се ползва за лечебни цели!
Безконтролният прием на минерална вода може да доведе до отрицателен ефект. Лечебната минерална вода в голямо количество може да развие някои урологични заболявания. Специалистите считат, че такава вода може да се приема не повече 3 пъти на ден. Голямо значение има времето на прием на водата по отношение на времето на приемане на храна.
Съвременната версия на фразата на Сент-Екзюпери, произнесена в началото на века, в наши дни би прозвучала така “Чистата вода – това е живот”
По данни на Световната Организация за Здравеопазване водата съдържа 13 хиляди потенциални токсични елементи, 80% от заболяванията се предават чрез водата и 25 милиона хора умират от тях.
Така изглежда нашата вода, но нашият мозък сигнализира за жажда и ние трябва да пием! Да разчитаме само на подобряването на качеството на водата във водопроводите не си струва. Това изисква огромни средства, както за реконструкция на системата за пречистване, така също и на водоснабдителната система. Надеждата е само една – да се опитаме сами да пречистим водата която постъпва в нашия дом!