Aquafilter

Aquafilter

Aquafilter – американската компания Aquafilter Inc. е един от лидерите в производство на филтри и филтриращи системи за пречистване на питейни води за битови и промишлени цели.