Osmonics

Osmonics

Osmonics – американската компания OSMONICS е минала дъльг път в областта на новите технологии за пречистване на течности, започвайки от 1969г. , когато представя своят първи продукт – устроиства на принципа на обратна осмоза (RO).

Това е било първото комерсиално применение на мембранната технология "crossflow" (тангенциално разделение на потока). От тогава Osmonics се смята за най-добрата компания за производство на висококачествено оборудване , използвайки най-новите и модерни технологии за пречистване и обработка на водата, филтрация и разделяне на течностите.