Неизвестното за водата

Неизвестното за водата

ВОДА – това е най-разпространеното вещество на Земята в нейния повърхностен слой.
Дори самият човек по най- различни данни се състои от 70 до 80% от вода и
въпреки това може да се каже, че водата – това е едно недостатъчно изучено вещество.


Космосът е избрал именно водата да бъде в основата на живота. Милиарди години назад в студените газо-прахови облаци, от които се е образувала Земята, вече е съществувала водата във вид на ледена прах. Това се потвърждава от изследванията на Вселената. Академик Вернадский е написал: «Няма такова съединение, което би могло да се сравни с водата по влиянието й върху хода на основните най- грандиозни геологични процеси. Няма земно вещество, минерал, живо тяло, в което тя да не присъства».
Ролята на водата в живота на планетата е определяща, защото всяко изменение на климата, всички условия за съществуването на живота, се създават във водна среда и кръговрата, който ние наблюдаваме, е насочен именно за съществуване и развитие на живите същества.  Нагрятата от слънцето на екватора вода във вид на гигантски морски течения пренася топлината в полярните области и така тя регулира температурата по цялата планета. Слънцето само за една минута изпарява от повърхността на океана около милиарда тона вода. Всяка минута тази пара събирайки в себе си колосално количество слънчева енергия, я отдава в атмосферата на Земята. За сметка на тази енергия духат ветрове, валят дъждове, възникват бури, раждат се урагани.
Само водата се среща при земни условия във всички три състояния: твърдо, течно и газообразно. При това по-голяма част от нейните свойства не се вписват в общите физически принципи. Абсолютно чистата вода притежава такива свойства, че е трудно да се повярва в тях. Именно със своята аномалия водата винаги е привличала учените. И на границата на 21 век, тайната на водата е разгадана. Оказва се че водата се състои от супер молекули, които имат шестостенна структура. Тази структура се мени, ако на водата се въздейства по различен начин – химичен, електромагнитен, механичен и .... информационен. Под тези въздействия нейните молекули са способни да се престрояват и по такъв начин да съхраняват всяка информация. Феноменалната структура на паметта позволява на водата да попива в себе си, да съхранява и обменя с окръжаващата среда данните, които носи. Феноменалната структура на паметта на водата позволява водата да попива в себе си, да съхрани и да обменя с окръжаващата я среда данни, който носи светлината, мисълта, музиката, молитвите или обикновеното слово. Подобно на това, как всяка жива клетка съхранява в себе си информация за целия организъм, всяка молекула вода е способна да съхрани в себе си информация за цялата наша планетна система.
                
Станислав Зенин, доктор на биологическите науки, завеждащ проблемна лаборатория  към Министерството на здравеопазването на Русия смята че водата съществува в съвършенно непозната за нас форма, която се нарича диференциално-фазово състояние. Именно това състояние обуславя способността на водата да обработва информация, което я прави много да прилича на обикновен компютър. По този начин човек състоящ се основно от вода представлява само по себе си програмирана система: всеки външен фактор, в това число и общуването с други хора, променят структурата и биохимичния състав на течностите в организма. Това става на клетъчно ниво, програмира се даже и самата молекула  ДНК, до нейното пълно разрушение. Това означава, че нарушение в индивидуалната програма, е заложено във всеки организъм на молекулно ниво на водата – това  е и основната причина за болести, които ще се появяват и в бъдеще. Получава се така, че да се говори с водата и да се приема като живо същество – не е суеверие а реалност?

В лабораториите на  Станислав Зенин са проведени преки опити за дистанционно въздействие на екстрасенси върху състоянието на водната среда. Като пример – една от лечителките оказала влияние върху чиста вода, в която нямало нищо, като пренесла болестта на реален човек в структурата на тази вода. След това в структурата на тази вода били внесени инфузории и те били парализирани. Този опит е направен многократно, и това е съвсем достоверен факт. И досега това свойство на водата се използва при различни парапсихологични и магически сеанси. Всички си спомнят как водата се зареждаше от телевизионните екрани. Сляпата вяра в силата на въздействие на Кашпировски и Чумака стана масова психоза. Но ефекта от масовото зареждане на водата е доста съмнителен, защото в зависимост от индивидуалните особености на организма, положената в течността програма, може да донесе както полза, така и вреда.
А как е с обикновените хора? Които не са екстрасенси и лечители. Оказваме ли влияние един на друг със своите мисли, думи, с такива чувства като завист или любов? Способни ли сме да програмираме сами себе си и обкръжаващите ни? Безусловно. Учените са потвърдили това. Такива усещания като рязка умора, безпричинна агресия, глупаво настроение и даже много от болестите могат да бъдат последица от негативно енергоинформативно въздействие. Освен това чрез общо енергоинформативно поле водата съхранява връзката с човека, който й въздейства, независимо на какво разстояние той се намира. И ако с него нещо се случва, то и в структурата на тази вода също стават изменения. Но ни впечатлява друг факт – ако се въздейства на водата, която е запомнила влиянието на конкретен човек, то и в неговото поведение и здравословно състояние също могат да настъпят изменения. С това се обясняват някои тайни на черна магия, когато се извършва манипулация с течности от човешкия организъм – лимфна, кръв, слюнка.
От други изследвания е известно, че кръвта например наистина чувства този источник, от който тя е била взета. Какво се прави с кръвта, която при необходимост се взема от човека. Произволно действие с тази кръв може обратно да въздейства на организма. Може би поради това някои религии забраняват кръвопреливането? Все още не е напълно известно по какъв начин донора и пациента могат да бъдат взаимно свързани.
Дейността на човека е довела до тава, че в 80% от случайте на инфекциозни болести за виновник се счита водата. За съжаление ние доста често се отнасяме небрежно към това, което природата ни дава даром. Общото замърсяване на енергоинформационната среда също може да изменя нейната структура и да влияе върху нашия живот. Общоизвестни са случаите, когато делфини и китове са излизали на брега, въпреки че водата не се е променяла видимо. Всичко се заключава в това, че ако под някакво външно влияние се променя структурата на водата – не състава й, не химичните й добавки, а именно структурата на водата, то това оказва рязко влияние на живите организми.
Човека със своите негативни мисли, думи и действия е способен да отрови не само себе си, но и всичко наоколо, което има и минимално съдържание на вода. Какви размери придобива това в мащабите на планетата? Влиянието на структурата на водата чрез матрици на биополе се фиксира доста често. Както се променя мислената постановка, така се променя и структурата на водата. Това може да се окаже повече или по-малко полезно за организма в зависимост от това, каква мислена постановка Вие ста направили. Не е трудно да си представим как се затормозява и замърсява общата енергоинформационна среда от постоянните сцени на насилие, криминални действия и военни конфликти. И водата всичко това запаметява. Дори това да е направено само във формата на филм, все едно то поражда мисли които се запаметяват във водната информационна среда. Това означава че те съществуват и по-нататък ще оказват влияние на нашия живот, на нашата духовност. Така това замърсяване става по-страшно от всякакво друго.

Съществува мнение сред учените, че много от бурите, ураганите и наводненията – това е реакция на водата за общото замърсяване на енергоинформационната среда. Така водата ни връща вложената в нея информация. В определен смисъл действието на океана във фантастичния роман на Станислав Лем «Соларис» вече престава да бъде фантастика. Но способна ли е водата сама да пречисти своята памет, обременена от човешките мисли и постъпки? Паметта на водата се пречиства ако тя отначало се изпари, а след това се кондензира, или ако замръзне и след това се разтопи. Падайки като дъжд, или спускайки се надолу при топенето на ледниците, водата освобождава от себе си информационната мърсотия,  дава на човечеството нов шанс да осъзнае своята роля на Земята. Ще бъде ли водата толкова безкрайно благосклонна ? Отговора на този въпрос лежи в сферата на духовното развитие на човека.
Духовният свят се проявява в материалния съвсем конкретно: той е непрекъснато свързан с него, постоянно му влияе и това не е абстракция. Водата ни помага да видим ясно това. Собствените чисти мислина човек са способни да възстановят собственото му здраве и да пречистят окръжаващата го среда. Така древната мъдрост намира в сегашния свят своето научно потвърждение. Известно е че светената вода не се разваля и притежава лечебни свойства. По старинни рецепти най-тежки болести могат да се лекуват със светена вода взета от три църкви по специален начин. Тази светена вода трябва да бъде взета от три църкви, които са разположени така, че камбанния звън на едната да не бъде чуван от другата. Тя се събира при пълно мълчание и след това се смесва заедно. Човекът носещ тази вода не трябва да разговаря с никой иначе целебната сила може да се загуби.
В лабораторията на професор Павел Госков били направени физически и биологични анализи на светена и обикновена водопроводна вода. След това светената вода се прибявала в съдове с различна вместимост в съотношение 10 гр. На 60 литра. Окончателният анализ е показал че обикновената вода се превръщала в светена по своята структура и биологични свойства. Остава само да се гадае до каква степен духовната енергия е способна да пречисти водата и да измени нейните свойства. Абсолютно чиста вода в природата няма. И дори в лабораторни условия до сега на никой не се е отдавало. Руските учени са успяла да получат свърх чиста вода само един стълб с диаметар 2.5 см. Резултатът ги е поразил. Оказало се че сцеплението на молекулите на тази вода е такова, че за да се разлее този стълб е необходима сила от 900 кг. По повърхността на езеро с такава вода би могло да се ходи и дори да се пързаляме с кънки. Може би Исус Христос е могъл да ходи по водата поради това, че под въздействието на неговите духовни сили, водата до толкова е изменяла своите свойства, че е била способна да го задържи? Може би някога ние ще можем научно да обясним по какъв начин библейския Майсей е могъл да разцепи водата на морето.
Японският учен доктор Емото Масару е замразявал капки вода, а след това ги изучавал под силен микроскоп, имащ вградена фотокамера. Негавата работа нагледно е продемонстрирала различие в молекулярната структура на водата при взаимодействието й с обкръжаващата я среда. Този метод е дал възможност да се покаже по какъв начин енергийните вибраций на човека – мисли, думи и музика могат да въздействат на нейната молекулна структура. Емото Масару открил много удивителни различия в кристалната структура на водата, взети от различни източници на нашата планета. Замърсената вода имала нарушена и случайно сформирана структура. Водата от високо планински потоци и извори имала прекрасно сформирана геометрична структура. След това ученият решил да провери какво влияние оказва музиката на структурата на водата. Той поставил дестилирана вода между две колони за няколко часа и след това снимал структурата след замръзване. По същият начин той използвал думи напечатани на хартия и залепени за една нощ върху стъкления съд в който била поставена водата. Такава процедура била направена и с имената на починали хора. След това водата била замразена и фотографирана. Тези фотографии доказват невероятно изменение на водата, като жива субстанция, реагираща на всяка наша емоция и мисъл. Съвсем е ясно, че водата лесно се мени под въздействието на вибрацийте на енергията, независимо от това дали средата е замърсена ли чиста. Удивителната общителност и миролюбивост на водата от една страна и нейното буйство и грозна войственост от друга я поставят в рязряда на особените явления, обладаващи както огромна съзидателна , така и разрушителна сила. 


Водата се проявява като мислеща субстанция, която обменя информация с цялата вселена. И в нея има много важни съобщения за човечеството, тя предлага да се вгледаме по-дълбоко в себе си. И когато ние погледнем в себе си огледалото на водата, съобщението по удивителен начин ще се появи и ще ни застави да помислим за много неща, много да преосмислим, и едва тогава ще започне духовното възраждане. Рано или късно водата ще ни върне това, което ние сме вложили в нейната памет.