Автоматични клапани и контролери GE - Pentair

Автоматически клапани и контролери Autotrol,Performa,Magnum

При голямото разнообразие на клапани за пречистване на вода на пазара, клапаните произвеждани от американската фирма General Electric - Autotrol, Performa и Magnum се отличават с лесен монтаж и висока степен на надежност.

Отсъствието на триещи се части улеснява обслужването им, без необходимост от разглобяване за смазване със силикон.

Отличителна особеност на клапаните "Autotrol":

-Малко тегло и висока здравина;

-Технология на горещо заваряване;

-Уплътнение без триене;

-Дълъг сервизен период;

Управляващите клапани могат да се разделят на две групи:

-трициклови (серии 263, 273, MG FL) 
-петциклови (серии 255, 268, 278, MG SN)
Петцикловите клапани имат в процеса на регенерация освен обратна и права промивка, цикъл на засмукване и допълване на реагента. Всички видове клапани използват различни контролери с контрол на регенерацията по време или по обем преминала вода.

Днес компания Autotrol  предлага серия контролери Logix–най-съвършените и най-производителните до настоящия момент устройства. Благодарение на лесното програмиране и достъпния интерфейс, тези контролери поставят технологията на устройствата на ново качествено ниво.  

Контролерите, работещи по време, дават възможност за бързо и лесно препрограмиране в зависимост от нуждите на потреблението.Периодичността на регенерациите се определя от ползвателя, изхождайки от качествата на водата и характера на водопотребление. 

Нововъведения при управляващите клапани с контролер Logix

1. Повече свободно място в горната част на клапана. Широка горна пластина, позволяваща да се използва мястото за допълнителни устройства.

2. Високо работно налягане. Мощен електрически двигател, осигуряващ надеждна и продължителна работа при различни условия.

3. Универсално изпълнение. Новият дизайн позволява контролерът да се използва за всички клапани  Autotrol.

4. Еднакъв размер на контролера.

5. Удобно закрепване. Надеждна система позволяваща лесно да се постави и да се включи контролерът към управляващия клапан.

6.  Лесен монтаж. Пълна съвместимост с клапаните  Autotrol 255, Performa, Performa Cv и Magnum (Cv, IT).

7. Неръждаем материал на клапана.

8. Бърз и лесен достъп.

9. Защита. Защитният капак е  еднакъв както за клапаните Autortol 255, така и за клапаните Performa.

10. Защита от замърсявания. Монтажната пластина и капакът създават преграда за замърсявания от прах.

11. Защита от вода. Конструкцията на клапана осигурява защита на корпуса на ниво

NEMA-3.

12. Свързване на кабелите-връзките им имат надежден фиксатор.

13. Лесно прочитане на данните на дисплея. Висококонтрастен  голям  LCD-дисплей.

14. Защита на ел.мрежата. Затвореният корпус на електронния модул осигурява надеждна защита на електрическите схеми.

15. Нов дизайн на електрониката за цялото разнообразие от клапани.

16. Удобство при работата. Възможност за монтаж на контролера на разстояние 15 м от управляващия клапан.

17. Лесно програмиране.

В сравнение с неговите аналози, контролерът Logix е по-лесен за програмиране, дори и без инструкция за експлоатация.

Още при производството, в контролерите  Logix е заложена програма, съставена в съответствие с таблиците за сол и операционните параметри. Заложен е също така обемът на ионообменната смола. При монтажа е необходимо да се посочи текущо време, ден от седмицата, твърдост на водата и ниво на солта.

Logix 740 time clock – опростен контролер по време с възможност за фиксиране на регенерацията/ промивка с периодичност  2 пъти дневно  в течение на  99 дни/.  Контролерът 740 може да се използва както при омекотяване на вода, така и като филтър (с функция за регулиране на продължителността на обратната промивка). Той разполага също така и с функция за начало на регенерация по сигнал от управляващото устройство. Този контролер е приложим за битови нужди и малки промишлени предприятия с обем на филтриращия материал  до 84 л.

Logix 760 demand –  контролер с вграден разходомер осигуряващ нов стандарт по икономичност и ефективност на работа. Контролерът 760 има възможност за промяна на  началното време за регенерация в рамките на 28 дни.  Икономичен и производителен, контролерът може да се използва за битови нужди и  малки промишлени предприятия с обем на филтриращия материал до 84л.

Logix 742 С&l time clock – позволява да се програмира продължителността на всеки цикъл на работа, осигурява изходящ сигнал и има функция Maintance IntervalTM. Този контролер се използва за клапаните  от 255 ¾” до AquaMatic 6”.

Logix 762 С&l demand – контролер с най-голям брой функции. Има напълно програмируемо време на циклите на работа, функция за забрана на регенерация, двойна последователна    (Twin Alternating) или паралелна  (High Flow) система, програмируем изходящ сигнал и др.  Logix 762  е идеален за използване  в промишлени системи с  голям брой колони.

Logix 764 TWIN –  използва се в алтернативни и паралелни системи за непрекъсната работа.

Употреба на клапаните за управление с контролерите Logix.

Контролери серия Logix

740

760

742

762

764

Диаметър колона (инч)

6-14

6-14

6-120

6-120

6-120

клапан

Autotrol 255

да

да

да

да

да

Performa 263

да

(да)

да

(да)

-

Performa 268

да

да

да

да

-

Performa 268 FA

-

-

да

да

-

Performa CV

-

-

да

да

да

Magnum CV/IT

-

-

да

да

да