За студена вода тип

Филтри за механично пречистване тип“хармоника“ от целулоза с полиестерни влакна за студена вода с възможност за 3 ÷ 5 кратно измиване.

Каталожен номер

Размери (инч)

Филтрация (μm)

Производителност (л/мин)

Работна температура

Срок на употреба*

Спад на налягането (бар)

литър

месец

FCCEL10

9 7/8 x 2 1/2

10

20

2ºC ÷ 45 ºC

10 000

до 3

0,2 ÷ 0,4

FCCEL20

9 7/8 x 2 1/2

20

20

2ºC ÷ 45 ºC

10 000

до 3

0,2 ÷ 0,4

FCCEL5 – L

20 x 2 1/2

5

30

2ºC ÷ 45 ºC

12 000

до 3

0,2 ÷ 0,4

FCCEL20 – L

20 x 2 1/2

20

30

2ºC ÷ 45 ºC

12 000

до 3

0,2 ÷ 0,4

FCCEL5M10B

9 7/8 x 4 1/2

5

30

2ºC ÷ 45 ºC

14 000

до 3

0,2 ÷ 0,4

FCCEL20M10B

9 7/8 x 4 1/2

20

30

2ºC ÷ 45 ºC

14 000

до 3

0,2 ÷ 0,4

FCCEL30M10B

9 7/8 x 4 1/2

30

30

2ºC ÷ 45 ºC

14 000

до 3

0,2 ÷ 0,4

FCCEL5M20B

20 x 4 1/2

5

60

2ºC ÷ 45 ºC

20 000

до 3

0,2 ÷ 0,4

FCCEL20M20B

20 x 4 1/2

20

60

2ºC ÷ 45 ºC

20 000

до 3

0,2 ÷ 0,4

* Срокът на използване на филтърните елементи зависи от замърсеността на водата. Данните, които са показани в таблиците са взети от изпитания с вода с T = 15º C, P = 6 бара в номинално течение с мътност на входящата вода = 20NTU и цветност на водата 30
мгПт/gм³ до мътност 3 NTU на изходящата вода за конкретните по големина частици.