За гореща вода от термично свързан полипропилен

За гореща вода от термично свързан полипропилен

Филтри за  механично пречистване от термично свързан полипропилен за гореща вода до  93º C.

Каталожен номер

Размери (инч)

Филтрация (μm)

Производителност (л/мин)

Работна температура

Срок на употреба*

Спад на налягането (бар)

литър

месец

FCHOT2

9 7/8 x 2 1/2

10

20

2ºC ÷ 93 ºC

12 000

до 3

0,2 ÷ 0,4

* Срокът на използване на филтърните елементи зависи от замърсеността на водата. Данните, които са показани в таблиците са взети от изпитания с вода с T = 15º C, P = 6 бара в номинално течение с мътност на входящата вода = 20NTU и цветност на водата 30
мгПт/gм³ до мътност 3 NTU на изходящата вода за конкретните по големина частици.