За гореща вода от памучно-хартиени влакна

За гореща вода от памучно-хартиени влакна

Филтри за механично пречистване от памучно - хартиени влакна обработени с полиестер за гореща вода до  93º C.

Каталожен номер

Размери (инч)

Филтрация (μm)

Производителност (л/мин)

Работна температура

Срок на употреба*

Спад на налягането (бар)

литър

месец

FCHOT2

9 7/8 x 2 1/2

5

20

2ºC ÷ 93 ºC

12 000

до 3

0,2 ÷ 0,4

* Срокът на използване на филтърните елементи зависи от замърсеността на водата. Данните, които са показани в таблиците са взети от изпитания с вода с T = 15º C, P = 6 бара в номинално течение с мътност на входящата вода = 20NTU и цветност на водата 30
мгПт/gм³ до мътност 3 NTU на изходящата вода за конкретните по големина частици.