За гореща вода тип

Филтри за механично пречистване тип“хармоника“ от целулоза с полиестерни влакна за гореща  вода до  93º C  с възможност за 3 ÷ 5 кратно измиване.

Каталожен номер

Размери (инч)

Филтрация (μm)

Производителност (л/мин)

Работна температура

Срок на употреба*

Спад на налягането (бар)

литър

месец

FCHOT3

9 7/8 x 2 1/2

5

20

2ºC ÷ 93 ºC

12 000

3 ÷ 6

0,2 ÷ 0,4

FCHOT3-L

20 x 2 1/2

5

40

2ºC ÷ 93 ºC

18 000

3 ÷ 6

0,3 ÷ 0,5

FCHOT3-10BB

9 7/8 x 4 1/2

5

40

2ºC ÷ 93 ºC

18 000

3 ÷ 6

0,3 ÷ 0,5

FCHOT3-20BB

20 x 4 1/2

5

60

2ºC ÷ 93 ºC

24 00

3 ÷ 6

0,3 ÷ 0,5

* Срокът на използване на филтърните елементи зависи от замърсеността на водата. Данните, които са показани в таблиците са взети от изпитания с вода с T = 15º C, P = 6 бара в номинално течение с мътност на входящата вода = 20NTU и цветност на водата 30
мгПт/gм³ до мътност 3 NTU на изходящата вода за конкретните по големина частици.