Със степен на филтрация 0,1; 0,2; 0,5 микрона

Със степен на филтрация 0,1; 0,2; 0,5 микрона

Филтри за механично пречистване със степен на филтрация 0,1; 0,2; 0,5 микрона и размери 9 7/8 х 2,5 и 20 х 2,5 инча.