Филтърни елементи за омекотяване

Филтърни елементи за омекотяване

Йонообменните смоли отнемат Ca  и Mg йони от водата. Данните в  таблицата са при изпитания с вода с температура  10°С, налягане 6 бара в номинален поток и обща твърдост на входящата вода 1 ммол/gm³  и  0,3 ммол/gm³  на изходящата вода.
Реално, срокът на употреба зависи от общата твърдост на водата и количеството обработена вода.