Филтърни елементи за обезжелезяване

Филтърни елементи за обезжелезяване

Капсулованите филтри за обезжелезяване на водата за еднократно използване се прилагат основно за битови системи за питейна вода поради малкия им ресурс и малката производителност. За по-големи дебити за обезжелезяване и обезманганяване, вижте раздел промишлени. 
Материалите, от които са произведени филтрите, са сертифицирани от NSF и FDA.

Каталожен номер

Размери (инч)

Производителност (л/мин)

Работна температура

Срок на употреба

Спад на налягането (бар)

литър

месец

FCCFE5

4 7/8 x 2 1/2

2

2ºC ÷ 45 ºC

1 000

до 3

0,2 ÷ 0,4

FCCFE

9 7/8 x 2 1/2

3

2ºC ÷ 45 ºC

2 000

до 3

0,2 ÷ 0,4

FCCFE-STO

9 7/8 x 2 1/2

3

2ºC ÷ 45 ºC

1 000

до 3

0,2 ÷ 0,4

FCCFE-L

20 x 2 1/2

5

2ºC ÷ 45 ºC

3 000

до 3

0,2 ÷ 0,4

FCCFE10BB

9 7/8 x 4 1/2

12

2ºC ÷ 45 ºC

4 000

до 3

0,2 ÷ 0,4

FCCFE20BB

20 x 4 1/2

18

2ºC ÷ 45 ºC

8 000

до 3

0,3 ÷ 0,4

Данните в таблицата са при изпитания с входяща вода с температура 10°С, Р=6 бара при номинален поток и разтворено желязо Fe на вход = 1мg/gм³ и 0,2 мg/gм³ на изход.