Празни филтърни патрони

Празни филтърни патрони

Използват се за запълване с различни материали (активен въглен, смоли, за денитрификационни материали, материали за отнемане на арсен и др.)

Каталожен номер

Размери (инч)

Работна температура

FCEB5

4 7/8 x 2 1/2

2ºC ÷ 45 ºC

FCEB10

9 7/8 x 2 1/2

2ºC ÷ 45 ºC