За омекотяване тип AISTRO

За омекотяване тип AISTRO

Използва се само в битовите системи за питейна вода поради малкия ресурс и производителност.

Данните в таблицата са при аналогични изпитвания, както FCCST.

Каталожен номер

Размери (мм)

Производителност (л/мин)

Работна температура

Срок на употреба

(литър)

Присъединяване (цол)

AISTRO

254 x 52

4,5

2ºC ÷ 45 ºC

1 000

1/4"