Центробежни филтри

Центробежни филтри

Центробежните филтри завихрят потока на водата и по-едрите частици /пясък, ръжда/ се отделят по периферията на филтъра и се събират в долната му част, където се дренират с дренажното кранче.

В средата на колоната е монтирано филтърното чорапче, което е с филтрираща способност 5,10,25,50 или 100 микрона-/сменяеми/ и 150 микрона найлонова мрежа за многократно използване.

Системите означени с ТЕ са с изменена конструкция, запълнени са с активен въглен и се използват за дехлориране на водата.

Каталожен номер

NW25

NW25 DUO

NW25 TE

NW32

NW32 TE

Обем на активния въглен (л)

-

2 х 0,85

0,85

-

1,70

Производителност (м3/ч ΔP = 0,2 бар)

5,5

0,5

0,5

6,5

0,5

Налягане

максимално (бар)

16

16

16

16

16

работно (бар)

10

10

10

10

10

Температурен диапазон (°C)

2 ÷ 50

2 ÷ 50

2 ÷ 50

2 ÷ 50

2 ÷ 50

Филтрираща повърхност (см2)

450

1 х 450

-

840

-

Присъединяване (цол)

1

1

1

1 1/4

1 1/4

Стандартен филтриращ елемент (µ)

25

25

-

25

-