Филтърни системи за механично пречистване

Механично пречистване

Освен филтърните колони в раздел "Филтри за бита, офиса, вилата" за механично пречистване, за по-големи дебити фирма „Никол-Н“ използва центробежни филтри тип Cintropur, метални колонни филтри AQSS и пясъчни филтри.