Филтърни системи за отнемане на желязо и манган

Филтри за отнемане на желязо и манган

Тези установки служат за намаляването до показателите на Наредба № 9 на желязо и манган, мътността и цветността на водата и са напълно автоматизирани. Те биват два вида - реагентни и безреагентни.