Омекотителни инсталации

Омекотителни инсталации

Омекотителните инсталации имат за цел да премахнат Ca и Mg йони, които обуславят общата твърдост на водата и образуват т.н. котлен камък, като ги заменят с Na йони. След достигане на обменната си способност, смолата се регенерира с разтвор на NaCl (сол ). Този процес е напълно автоматизиран. Дебитът на системите за омекотяване зависи от литрите йонообменна смола (силно кисел катийонит), която съдържат.


За да няма проскоци на твърдост, скоростта на йонообмена не трябва да надвишава 25 м/час. Управляващите клапани могат да пропуснат много по-голямо количество вода, но литрите смола обуславят дебита на системата. Цената на инсталациите също е почти правопропорционална на литрите смола.
Фирма „Никол-Н“ ООД работи основно с управляващи клапани на GE Osmonics USA и йонообменна смола на Dow Chemicals -USA или Purolite – USA.
Системите се състоят от филтърна колона от стъклопласт, дренажно-разпределителна система, петциклов автоматизиран управляващ клапан на GE – Pentair, работна среда силно-кисел катийонит / съполимер на стирол дивинил-бензол/ на DOW или Purolite и съд за солеви разтвор за регенерация. Солта за регенерация е таблетирана / „Никол-Н“ ООД предлага австрийска таблетирана сол/ или мляна каменна сол, не йодирана. Допуска се и друга сол. Изискванията към водата са:
- минимално съдържание на желязо – до 0,5 мg/л
- перменганентна окисляемост – не повече от 5 мгО2 /л
- обща твърдост на водата – до 20 мg екв./л
- общо солесъдържание – до 1000 мg/л
- цветност не повече от 30 градуса
- отсъствие на механични примеси, нефтопродукти, сероводород и сулфиди
- съдържание на свободен активен хлор – не повече от 1 мg/л

Внимание!
Данните в табличната форма за подбор на омекотителните инсталации са при твърдост на водата 3 ммоl/дм³. За коректно подбиране на инсталацията е необходимо да ни изпратите следните данни:
- Химичен анализ на водата или обща твърдост в
мg екв/ литър или º Н (немски градуси);
- Максимално часов разход - м³/час (например: три отворени чешми имат моментен дебит 1 м³/час );
- Среднодневен разход - м³/ден;
- Мобилен или стационарен телефон за връзка за доуточнения по офертата при необходимост.