Системи за деминерализация на вода

 Чрез процес на обратна осмоза

За деминерализация на водата се използват следните методи:
- Деминерализация с катойонитни и анийонитни смоли
- Деминерализация със смоли смесен тип
- Деминерализация чрез електродейонизиране - EDi
- Деминерализация чрез системи за обратна осмоза

В последните години най-широко се използват системите за обратна осмоза. Фирма "Никол-Н" ООД поддържана склад еднопасови
системи за обратна осмоза(RO) с производителност до 1,8 м3/час с различна степен на окомплектовка и външен вид. За системите с
по-голяма производителност е необходимо да ни предоставите пълен химичен анализ на водата и да фиксирате дебите и желаните
показатели на изходящата от RO вода.
В зависимост от това се прави принципна схема с подбор на мембраните и съставните елементи на системата за обратна осмоза,
като се прави и разчет на инсталацията. След това се изпраща поръчка в заводите на GE или водещи немски фирми за изработване
на инсталацията.
Срокът за изготвяне и доставка е 6 - 8 седмици от авансовото плащане в размер на 50%.