Ръчни управляващи клапани

Ръчни управляващи клапани

Ръчни клапани за управление. За механично пречистване на водата, за дехлориране и обезжелезяване с Birm се използват и трициклови ръчни клапани, както и клапани вход-изход.