Съдове за приготвяне на солеви разтвор и разтвор на KMnO4

Съдове за приготвяне на солеви разтвор и разтвор на KMnO4

Предназначени са за приготвяне на разтор от NaCl(сол) за регенерация на йонообменни смоли (силно кисел катийонит) за омекотяване.
За приготвяне на разтвор на KMnO4 за регенерация на среда за отнемане на желязо и манган (Greensand и MTM) сеизползват съдове Clack.
Фирма "Никол-Н" ООД поддържа на склад:

300. Съдове обща

Модел

Размери (мм)

Clack BTR - 25

285/440

BTS - 70

332/332/880

BTS - 100

382/382/880

BTS - 140

582/362/904

JS/Y - 200

550/1160

JS/Y - 350

740/1275

JS/Y - 500

840/1335

JS/Y - 750

960/1395

JS/Y - 1000

1080/1460