Филтриращи среди

Филтриращи среди

Фирма "Никол-Н" ООД поддържа на склад:
- йонообменни смоли - силно кисел катийонит на Dow Chemical - USA, Purolite - USA и Purex:разфасовка - чувал по 25 литра.
- Анийонит - Maraton-A на Dow Chemical - USA: разфасовка - чувал по 25 литра.
- Таблетирана сол - Австрия: разфасовка - чувал по 25 килограма.
- Йонообменна смола смесен тип катийонит и анийонит MB-50 на Dowex: разфасовка - чувал по 25 литра.
- Смола за денитрифициране:разфасовка - чувал по 25 литра.
- Кварцов пясък фракции 0,4 - 0,7; 0,7 - 1,2 и 1,2 - 2,0 мм.Разфасовка - чувал по 25 килограма.
- Green Sand - за отнемане на Fe/Mg: разфасовка - чувал по 28,3 литра.
- MTM - за отнемане на Fe/Mg: разфасовка - чувал по 28,3 литра.
- Birm- за отнемане на Fe/Mg: разфасовка - чувал по 28,3 литра.
- Антискалант - ViTec 4000 и ViTec 3000 на Avista - Англия: разфасовка туба по 23 литра.
- Препарат P-111 за миене на мембранни елементи за RO.
- Полифосфати - кристали: разфасовка - кофа по 25 килограма.
- Активен въглен Norit P1-3 или аналог: разфасовка - чувал по 50 литра.

Фирмата работи и с други доставчици и материали. Можем да доставим йонообменни смоли и филтриращи среди от продукцията на Dow
Chemical - USA или други фирми.

Филтриращи СРЕДИ

ОПИСАНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.BIRM

Ефективна и икономична филтрираща среда за премахване от водата на разтворените в нея желязо и манган от различни водоизточници.

Birm се използва в качеството на неразтворим катализатор, който ускорява реакцията на окисляване между разтворените кислород и желязо, в резултат на което полученият железен хидроксид  се утаява и лесно се извежда с обратна промивка.

Физически характеристики:

Цвят

Черен

Насипна плътност

0,74...0,80 г/см3

Ефективен размер

0,61 мм

Коефициент на еднородност

1,72

Състав

алумосиликат, покрит с оксиди на желязо и манган

Експлоатационни изисквания:

Нефтопродукти

Липсват

Сероводород

Липсват

Полифосфати

Липсват

Перманганатна окисляемост

Не повече от 4 мг О/л

Височина на слоя

75...90 см

Скорост на обратната промивка

25...30 м32*час

Ефективност

30...35 г желязо/28,3 л

Разширение на слоя при обратната промивка

35...50%

Работна скорост

9...12 м/час

2.Filter AG

Силициев оксид, използван в качеството на  високоефективна филтрираща среда за премахване на механични замърсявания. В сравнение с други филтри има следните предимства:

Има по-малко хидравлично съпротивление при еднаква височина на  филтриращия слой.

Позволява да се намали скоростта на обратната промивка благодарение на своята малка плътност.

Физически характеристики:

Цвят

Светло-сив, по-близък до белия

Насипна плътност

0,385...0,415 г/см3

Ефективен размер

0,57 мм

Коефициент на еднородност

1,66

Състав

Порест алумосиликат

Експлоатационни изисквания:

Максимална температура

600С

Височина на слоя

60...90 см

Скорост на обратната промивка

20...25 м3/м2*час

Ефективност

30...40 г/28,3 л

Разширение на слоя при обратната промивка

35...50%

Работна скорост

12...22 м/час

3. MANGANESE GREENSAND

MGS представлява лилаво-черен гранулиран материал, който се използва за премахване на разтворените желязо, манган и сероводород в подземните води. Също така MGS има възможност за отнемане на радий и арсен.
MANGANESE GREENSAND (манганов зелен пясък/MGS) – това е порест носител (цеолит), в чиято структура е добавен манган. MGS се явява като натриев глауконит, обработен с разтвора на манганов хлорид, който необратимо се поглъща от цеолита. При последващ контакт с разтвора на калиев перманганат на повърхността на гранулите се образува слой на висши оксиди на мангана.

В тази форма MGS служи като източник на кислород, който окислява разтворените манган и желязо. В окислено състояние те се утаяват в тялото на филтриращата среда във вид на неразтворени хидроокиси, които се премахват при обратната промивка.Структурата на MGS се възстановява посредством регенерация с разтвор на калиев перманганат.

Физически характеристики:

Цвят

черен

Насипна плътност

1,36...1,39 г/см3

Ефективен размер

0,3-0,35 мм

Коефициент на еднородност

по-малко от 1,6

Експлоатационни изисквания:

Нефтопродукти

Липсват

Полифосфати

Липсват

Перманганатна окисляемост

Не повече от 10 мг О/л

Водороден показател pH

6,2-8,5

Височина на слоя

Не по-малко от 75 см

Разширение на слоя при обратната промивка

35...40%

Скорост на обратната промивка

25 м3/м2*час при 50С

Скорост на обратната промивка

30 м3/м2*час при 150С

Времетраене на обратната промивка

Не по-малко от 10 минути

Ефективност

35г железа/28,3 л

Скорост при непрекъснат процес

9...12 м/час

Скорост при периодичен процес

12...25 м/час

Количество калиев перманганат за една регенерация

56...112г/28,3л

4. АНТРАЦИТ

Антрацитът се произвежда от пенсилвански въглен с висока абсорбираща   способност. Той има големи предимства в сравнение с други филтриращи среди, които обикновено се използват при избистряне на водата. Тъй като разнородността на неговия състав позволява на твърдите частици да проникват по-дълбоко във филтриращия слой, с което осигурява по-продължителна работа в режима “Сервис” и намалява загубите на напора, скоростта на потока и разхода на вода при обратната промивка.Тъй като плътността му е ниска, антрацитът често се използва в мултимедийните  филтри. Леките му частици се разполагат над по-тежките  филтриращи среди (например: кварцов пясък или MGS), осигурявайки предварителната филтрация. 

Физически характеристики:

Цвят

черен

Насипна плътност

0,93...0,98 г/см3

Съдържание на въглерод

Не по-малко от 95%

Ефективен размер

0,57...1,7 мм

Коефициент на еднородност

1,6...1,8

Експлоатационни изисквания:

Височина на слоя

76,2...91,5 см

Скорост на обратна промивка

25...30 м3/м2*час

Ефективност

30...35 г/28.3 л

Разширение на слоя

35...40%

Работна скорост

12...25 м/час

5. АКТИВЕН ВЪГЛЕН

Активен въглен – филтрираща среда за премахване на хлор, органични съединения и мирис от водата. Гранулите на активния въглен са изработени от черупки на кокосов орех и притежават високата плътност и издръжливост на механично триене.
Високата ефективност на активния въглен се постига с изработване на гранули с максимален абсорбционен обем. Активният въглен изисква периодична обратна промивка за премахване на уловените частици и трябва да се сменя при намаляване на абсорбционните свойства. Активният въглен може да бъде използван в широк диапазон pH.

Физически характеристики:

Цвят

Черни гранули

Насипна плътност

0,5 г/см3

Прах

< 0,5%

Ефективен размер

0,55...0,75 мм

Влажност

0,7...2,0%

Експлоатационни изисквания:

Липса на нефтопродукти и едродисперсни частици във входящата вода

Съдържание на желязо

Височина на слоя

60,0...90,0 см

Скорост на обратната промивка

24...29 м3/м2*час

Разширяване на слоя

50 % min

Работна скорост

12 м/час

6. КАЛЦИТ

Калцитът е калциев карбонат от естествен произход. Използва се за повишаване на pH на водата. При достигане на желаното ниво на pH, калцитът само го коригира, осигурявайки равновесие. По време на контакт с калцита киселите води бавно го разтварят, повишавайки нивото на pH. Периодичната промивка предотвратява уплътняването и разслояването на калцита и поддържа високоефективно ниво на работа на системата.

В зависимост от нивото на pH, химичния състав на водата и скоростта на потока е необходимо периодично допълване обема на калцита според степента му на изтощаване. Тъй като калцитът неутрализира водата, е възможно повишаване на твърдостта й и монтирането на филтър за омекотяване.

Физически характеристики:

Цвят

светло-сив

Насипна плътност

1440кг/м3

Ефективен размер

0,4 мм

Коефициент на еднородност

1,5

Състав

CaCO3 95% min, MgCO3 3% max

Експлоатационни изисквания:

Ниво на pH във водата

5,0-7,0

Височина на слоя

61,0...76,0 см

Скорост на обратната промивка

20...30 м3/м2*час

Разширение при обратната промивка

35% височина на стълба

Работна скорост

7,5-15 м/час

7. КВАРЦОВ ПЯСЪЦ И ЧАКЪЛ (до 4 мм)

Определени фракции на кварцов пясък с размери от 0,5 до 2 мм и чакъл с размери до 4 мм се използват в системите за водоподготовка за премахване на механични замърсявания в качеството на филтриращ материал и поддържащ слой.

Кварцовият пясък и чакълът са природни минерали, които се характеризират с високо съдържание на силициев оксид и незначителни количества на разтворените съединения на калций, желязо и манган. Високото качество на тези материали, химичните им свойства, а съща така определеният гранулометричен състав удовлетворяват  строгите изисквания в системите за водоподготовка.

Пясъкът се използва в промишлени, общински (градски) и битови  системи за водоподготовка за премахване на механични замърсявания от водата. Чакълът с правилна сферична форма осигурява високи скорости на потока на водата и разпределение в поддържащия слой. Чакълът съдържа минимално количество  разтворени съединения  и се явява като инертен химичен материал, не влияещ на качество на пречистената вода. При използване като поддържащ слой препоръчителната височина на чакъла е 8 см.

Физически характеристики:

Цвят

От бежов  до кафяв

Насипна плътност

1,6 г/см3

Ефективен размер

0,4-10 мм

Коефициент на еднородност

1,6 и по-малко

Идеално тегло

2,65-2,75 г/см3

Разтворимост в киселина

0,3-1,6%

Експлоатационни изисквания: 

Височина на слоя

60,0...90,0

Скорост на обратната промивка

36...48 м32*час

Разширение на слоя

20% височина на стълба

Работна скорост

3,6-12 м/час

8. МТМ

МТМ – гранулиран алумосиликат, с покритие от манганов диоксид, който се използва за намаляване съдържанието на желязо, манган и сероводород във водата. Активната му повърхност окислява разтворените желязо и манган и ги утаява. Сероводородът се окислява до състоянието на сяра. Утайката се отстранява чрез обратна промивка.

Ниското тегло на сорбента намалява честота на обратните промивки. Когато  окислителната възможност на МТМ се изчерпва, той трябва да бъде регенериран със слаб разтвор на калиев перманганат (KMnO4). Това възстановява окислителните му свойства. Регенерацията на МТМ е възможна както в прекъснат, така и в непрекъснат режим. Разтворът на калиев перманганат може да се използва предварително за поддържане на производителността. След това мангановият диоксид действа като катализатор на окислителната реакция.

Физически характеристики:

Цвят

тъмно-кафяв

Насипна плътност

432 кг/м3

Ефективен размер

0,6-0,7 мм

Коефициент на еднородност

1,9

Разтворимост в киселина

0,3-1,6%

Експлоатационни изисквания:

Диапазон на pH във водата

6,2-8,5

Максимална t на водата

380С

Височина на слоя

61,0...91,0 см

Скорост на обратната промивка

20...25 м3/м2*час

Разширение на слоя

20-40% высоты столба

Работна скорост

7,5-12,5 м3/м2*час

10. ЙОНООБМЕННА СМОЛА Purolite C-100E

Катийонитната йонообменна смола е  разработена за пречистване на вода за хранително-вкусовата промишленост. Целостта на гранулите води до добра физична и химична стабилност . 

- Силно кисела катийонитна йонообменна смола

- Диапазон на размерите на гранулите : +1.2 мм <5 -0="" 3="" 1="" p="">

- Насипно тегло 850 гр/л

- Разрохкване на слоя при обратна промивка - 50-75% от горния слой

- Празно пространство над слоевете - мин 75% от горния слоя

- Набъбване от Na+ к H 5 % мах. от Сa+ к Na 8 % мах.

- Горен слой: 51-100 см

- Съдържание на влага в Na+ форма: 46-50%

- Влагообменен  капацитет - мин 1,9 гр екв/л

- Работна температура, в Na+ форма 150ºC мах

- pH на водата: 6-10

- спад на налягане (4ºС) при сервизиране на 1м горен слой = 12-64 мбар

- спад на налягане (4ºС) при обратна промивка на 1м горен слой = 38-64 мбар

- разтворени вещества до 8 мг/л

- цветност до 30*С

- Регенерация Na-катийон  протича с 10-11 % разтвор на NaC1

- мътност до 6 мг/л

- обща твърдост до 15 мг екв/л

- Странични ефекти: повишава се общата твърдост  и сухите остатъчни вещества

- липса на окислено желязо във водата (Fe3+)

- липса на разтворен кислород  във водата

- липса на всякакви окислители  във водата

Операции

скорост

разтвор

минути

обем

Сервиз

8 до 40 ОС/ч

вода

-

-

Обратна вода

по табл. 2

вода

5-20

1,4-2,7 ОС

Сол

2-7 ОС/ч

8-20% NaCl

15-60

60-160 гр/л

Вода

2-7 ОС/ч

вода

до 30

2-4 ОС

Правоточна

8-40 ОС/ч

вода

до 30

3,2-6 ОС

Свойства на смолата

Работни данни на смолата С-100Е в Na+ форма зависи от:
a) Количеството и концентрацията на използвания реагент.
b) Пълната твърдост на водата, която трябва да бъде отнета и съдържанието на натрий в нея.
c) скоростта на потока на водата през смолата.

Обикновено работата на смолата се оценява по остатъчната твърдост в пречистената вода (традиционно изразен като ppm CaCO3, където 1 ppm CaCO съответства на двувалентна концентрация на катиона 0.02 мг екв/л). Високият процент на премахване на твърдостта в омекотената вода може да се регулира чрез поставяне на байпас, с помощта на който омекотената вода се смесва с неомекотена.

В хранително-вкусовата промишленост се използва вода с твърдост 5 ppm.

Работният обем и средният  проскок на твърдост по време на регенерацията могат да бъдат разчетени съгласно табл. 3 до 6.
Хидравлична характеристика:
Загубата на налягане при процеса на омекотяване зависи от размера на частиците, дълбочината на йонообменния слой, свободния обем на колоната, скоростта на потока, вискозитета и температурата на филтрираната вода. Наличието на макрочастици и лошо уплътнение на йонообменния слой могат да доведат до спад на налягането. Типичен пример за спад на налягането на смолата С-100 Е е показан на схема. 1

302. Схема Purolite

По време на обратната промивка от долу на горе, йонообменният слой трябва да бъде разширен от 50 до 70%, за да могат да се премахнат  макрочастиците, въздушните мехурчета и празното пространство и по този начин йонообменната смола се възстановява в максимална степен. Обратната промивка трябва да бъде извършена плавно, за да се избегне хидравличен удар. Разширението на йонообменния слой се увеличава със скоростта на потока и с намаляването на температурата (схема.2). Внимание: При прекалено разширение може да се стигне до изтичане на смола.

303. Схема 2

ХИМИЧНА И ТОПЛИННА СТАБИЛНОСТ

Смолата С-100Е е неразтворима в разредена или умерена концентрирана киселина и във всички обичайни разтворители. При взаимодействие със свободен хлор, хипохлоридни йони или други силни окислители тя се разрушава. Това води до повишено съдържание на влага в смолата и намалява нейната мeханична сила. Смолата е топлоустойчива до 1500С в алкална среда (например: натрий).

Изчисляване обема на смолата

ºН х Qp / 3,3 = литри смола,

където:

Qp – количество вода (дебит), м3

3,3 – коефициент, зависещ от марката на смолата.

ºН – немски градуси

Йонообменнтата смола може да отнеме от водата разтворени в нея желязо и манган. Когато тези елементи са в по-голяма концентрация, това води до зацапването й.