Мембранни елементи

Мембранни елементи

Рулонни мембранни елементи,
произведени от компания OSMONICS (USA)
Компанията OSMONICS (USA) е водещ производител на оборудване и компоненти за филтриране и разделяне на течни среди. Едно от приоритетните  направления на нейната дейност е производството на висококачествени рулонни  мембранни елементи с марките OSMO® и Desal®.


Широкият асортимент от рулонни мембранни елементи Desal® включа елементи  практически за всички процеси за мембранно разделяне: микрофилтрация, ултрафилтрация, нанофилтрация и обратна осмоза.
Голямото разнообразие на типовете мембрани (около 30), видовете изпълнения на рулонните елементи, а също така редицата иновационни разработки, налични в актива на компанията OSMONICS, позволяват да се предложи на клиента ефективно решение за повечето задачи, свързани с разделянето и пречистването на течности. Например, компанията OSMONICS е разработила и серийно произвежда такива  новаторски продукти DESAL®, като:
- термоустойчиви обратноосмотични и нанофилтриращи елементи  DURATHERM® с работна температура за водни разтвори до 90°С!!!;
- мембранни елементи "санитарно изпълнение" DURASAN®;
- мембранни елементи с търговско и промишлено приложение с хидравлически гладък селективен слой, благодарение на който значително е снижена вероятността от замърсяване на повърхността на мембраната с колоидни и органични вещества;
- хидрофилни микро- и ултрафилтриращи елементи за пречистване на водата от нефтопродукти (с показатели, изключващи замърсяването на мембранната повърхност с нефтопродукти);
- химически устойчиви мембранни елементи, способни да работят при рН<1>12.
Мембранното разделяне позволява водата да бъде пречистена от:
-          при микрофилтрация – бактерии, вируси, механически примеси;
-          при ултрафилтрация - белтъчини, скорбяла, вируси, колоидни окиси на  силиция, желатин, органични вещества, бактерии, оцветители, мазнини, частици от бои;
-          при нанофилтрация -  скорбяла, захари, пестициди, хербициди, пирогени, дву-  и поливалентни йони,  органични вещества, БПК, ХПК, тежки метали, миещи средства,  оцветители;
-          обратна осмоза – метални йони, киселини, захари, водни разтвори на соли, оцветители, природни смоли, едновалентни йони, БПК, ХПК.
За намаляване на транспортните разходи, недопускане на бактериален ръст, увеличаване на срока на съхранение и експлоатация мембранните елементи Desal® преминават 100% контрол на изпитателен стенд и изсушаване  след теста.
Мембранните елементи Desal® се характеризират с висока производителност и селективност, сравнително невисоко работно налягане, устойчивост към   повишени температури, голям срок на експлоатация. Произвеждат се практически с всички стандартни  типове размери и са конструктивно съвместими с елементите на повечето други  производители.
Асортимент от мембранни елементи Desal®:
Обратноосмотични мембранни елементи

Продукт

Префикс
на  модела

Средна селективност по NaCl, %

Работно налягане на потока

Работен диапазон,
pH

Сфера
на използване

Серия-А

AD
AE

99.5%
99.2%

800psi
(5 516 кРа)

4.0 -11.0

Опресняване на морска вода.

Серия-А

AG

99.5%

255psi
(1 551 кРа)

4.0 -11.0

Намаляване на солесъдържанието на водата.
Премахване на разтворени силициеви  окиси.

Серия-А
Ниско-напорни

AK

99.0%

115psi
(793 кРа)

4.0 -11.0

 

Серия-S
Високо-напорни

SC

99.0%

800psi3
(5 516 кРа)

2.0 -11.0

Намаляване на солесъдържанието на водата.
Пречистване на отпадъчни води.
Премахване на вещества с органичен произход.
Концентриране на  промишлени потоци.

Серия-S
Високо-
селективни

SE

99.0%

425psi
(2 930 кРа)

 

 

Серия-S

SG

98.5%

255psi
(1 551 кРа)

 

 

Серия

TFM

 

 

 

 

Ацетатцелулозни мембранни елементи

Продукт

Префикс
на
модела

Средна селективност 1 по NaCl, %

Работно налягане на потока 2

Работен диапазон
pH

Сфера
на използване

Серия-CA
Високо-
селективни

CD

98.5%

800psi
(5 516 кРа)

5.0 -6.5

Намаляване на солесъдържанието на водата.
Пречистване на отпадъчни води.
Концентриране на  промишлени потоци.

Серия-CA

CE

97.5%

255psi
(1 551 кРа)

 

 

Серия-CA
Високо-
производителни

CG

93.0%

115psi
(793 кРа)

 

 

1.      Селективността по NaCl е определяна в условията на стандартен тест, описани в спецификациите на конкретната серия мембрани.
2.      Поток 20-24 GFD (34-41 литра/кв.метър/час) за води с повишено солесъдържание, за морска вода 15 GFD (26 литра/кв.метър/час).
3.      Налягане 800 psi за морска вода в стандартни условия.
·        Максималната температура за елемент от стандартна конструкция с тънкослойни мембрани е 50oС (122oF). По-високотемпературна  конструкция се използва за някои типове тънкослойни мембрани. Максималната температура за мембрани от серията CA е 30oС (86oF).
·        Устойчивостта към хлор: 1000 ppm-час (А-серия); 500 ppm-час (S-серия); 1ppm постоянно (CA-серия).

Нанофилтриращи мембранни елементи

Тънкослойни мембрани елементи

Продукт

Префикс
на
модела

Рейтинг

Работен диапазон
pH

Хлоро-
устойчивост

Сфера
на използване

Серия-D

DK
DL

150-300
далтона за глюкоза и захароза

 

2-11

1000 ppm-час

Разделяне на смеси.
Пречистване на отпадъчни води.
Разделяне на водно-маслени емулсии. Омекотяване на  води.
Премахване на  цветност.

Серия-H
Омекотяващи

HL

150-300
далтона за глюкоза и захароза

3.0-9.0

Свободен
<0.1 ppm="" br="">

Омекотяване на  води.
Премахване на  цветност.
Понижаване на THM потенциала.

 

 

 

 

 

 

·        Мембраните от серия-D могат да работят при pH<1.
·        Максималната температура за елемента от стандартна конструкция с тънкослойни мембрани е 50oС (122oF). По-високотемпературна  конструкция се използва за някои типове тънкослойни мембрани.

Ултрафилтриращи мембранни елементи
Мембранни елементи от полисулфон

Продукт

Префикс
на
модела

Рейтинг

Работен диапазон
pH

Хлоро-
устойчивост

Сфера
на използване

Серия-P

PW

Отсечка
10000
далтона
по ПЕГ и 95%
селективност
по Цитохром-с

2-11

5000+ ppm-дни

Фракциониране на  суроватка.
Доочистване на свръхчиста вода.
Извличане на ПВА.
Концентриране на  белтъчини.

Тънкослойни мембрани елементи

Продукт

Префикс
на
модела

Рейтинг

Работен диапазон
pH

Хлоро-
устойчивост

Сфера
на използване

Серия-G

GE

Отсечка
1000
далтона
по ПЕГ

2-11

20-50 ppm-дни

Химическо пречистване.
Снижаване на цветността / окисляемостта.
Разделяне на  потоци. Предподготовка преди ОО.
Пречистване на отпадъчни води.
Отстраняване на колоидно  желязо/силиций.
Разделяне на водно-маслени емулсии.

GH

 

 

 

 

 

 

Отсечка
2500
далтона
по ПЕГ

20-50 ppm-дни

 

 

 

GK

Отсечка
3500
далтона
по ПЕГ

1000 ppm-дни

 

 

 

GM

Отсечка
8000
далтона
по ПЕГ

1000 ppm-дни

 

 

 

GN

Отсечка
10000
далтона
по ПЕГ

1000 ppm-дни

 

 

 

·        Максималната температура за елемента от стандартна конструкция с тънкослойни мембрани е 50oС (122oF). По-високотемпературна  конструкция се използва за някои типове тънкослойни мембрани.
Микрофилтриращи мембранни елементи

Мембранни елементи от PVDF

Продукт

Префикс
на
модела

Размер на
порите

Работен диапазон
pH

Хлоро-
устойчивост

Сфера
на използване

Серия-J

JX

0.30
микрона

2-11

5000+ ppm-дни

Премахване на дисперсни частици.
Рекуперация  на катийонни на  електроутаяващи се оцветители.

Мембранни елементи от полисулфон

Продукт

Префикс
на
модела

Размер на
порите

Работен диапазон
pH

Хлоро-
устойчивост

Сфера
на използване

Серия-E

EW

0.04
микрона

2-11

5000+ ppm-дни

Доочистване на свръхчиста вода.
Премахване на дисперсни частици.

Хидрофилни микро/ултрафилтриращи мембранни елементи от ПАН

Продукт

Префикс
на
модела

Рейтинг

Работен диапазон
pH

Хлоро-
устойчивост

Сфера
на използване

Серия-М

MW

Отсечка
50-100
далтона
по ПЕГ

2-10

Разделяне на смеси "вода-въглеводороди".
Рекуперация на органични  разтворители.

Обратноосмотични нисконапорни мембранни елементи Desal® TFM с диаметър 1.8"
Нисконапорните рулонни обратноосмотични елементи Desal®TFM са предназначени за високоефективно пречистване на питейни води.
Типово работно налягане: 4-5 бара.
Максимално работно налягане: 17 бара.
Максимална температура: 35°С.
Диапазон за pH: 4-11.

Спецификация на елементите

Модел

Номинална производителност*

Селективност* %

л/денонощие

л/час

ТFM-36

136

5.7

98

ТFM-50

190

7.9

98

ТFM-75

284

11.8

96

ТFM-100

380

15.8

96

* при следните условия: разтвор на NaCl с концентрация 500 мг/л; температура - 25 °С; работно налягане - 4 бара; след предварителна работа на елемента в продължение на 24 часа; производителността на отделния елемент може да се  изменя в границите на 15%.

Размери на елемента*

Модел

A

B

C

D

E

TFM-36

45.7

298.5

254.0

22.2

17.2

TFM-50

45.7

298.5

254.0

22.2

17.2

TFM-75

45.7

298.5

254.0

22.2

17.2

TFM-100

45.7

298.5

254.0

22.2

17.2

* всички размери са представени в милиметри

Нанофилтриращи нисконапорни мембранни елементи Desal® HL1812T
Нанофилтриращите мембранни елементи Desal® HL  се характеризират с висока задържаща способност по отношение на  незаредените органични молекули с молекулярна маса над 150-300 далтона. Притежават висока селективност предимно по отношение на дву- и поливалентните катиони и аниони. Селективността по отношение на едновалентните йони зависи от тяхната концентрация и състав.
Нанофилтриращите нисконапорни мембранни елементи Desal® HL са предназначени за омекотяване, снижаване на цветността и окисляемостта на водата, премахване на тежките метали. Снижаването на цветността и окисляемостта на водата предпазва от образуване на  тригалометани при хлориране на водата.
Типово работно налягане: 3 барa.
Максимално работно налягане: 10 барa.
Максимална температура: 50°С.
Диапазон за pH: 3-9.

Спецификация на елементите

Модел

Номинална
производителност

Селективност
по MgSO4, %

л/ денонощие

 л/час

HL1812T

284

11.8

96

 

 

 

 

 

 

* при следующих условиях: разтвор на MgSO4 с концентрация 2 г/л; температура - 25°С; работно налягане - 3 бар; коефициент на извличане на пермеат - 10%; стойност за рН - 7,5; след предварителна работа на елемента в продължение на 24 часа; производителността на отделния елемент може да се  изменя в границите на 20%.

Размер на елемента*

Модел

A

B

C

D

E

HL1812T

45.7

298.5

254.0

22.2

17.2

* всички размери са представени в милиметри

Обратноосмотични нисконапорни мембранни елементи Desal® AK с диаметър  2.5", 4", 8"
Нисконапорните рулонни обратноосмотични елементи Desal® AK се характеризират с висока селективност и много ниско работно налягане (6.9 бара). Предназначени са за деминерализация на води за питейни и стопанско-битови нужди и на води с повишено солесъдържание.
Елементът AK8040F400 се отличава с голяма работна повърхност на мембраната (37.2м2), постигната за сметка на голямата плътност на опаковката на мембраната.
Типово работно налягане: 6.9 бара.
Максимално работно налягане: 21/41 бара (съответно за моделите TF/FF).
Максимална температура: 50°С.
Диапазон за pH: 4-11.


Спецификация на елементите

Модел

Номинална
производителност

Селективност
%

 

м3/денонощие

л/час

средн.

мин.

AK2540TF

2.68

112.2

99.0

98.2

AK4040TF

8.32

347.0

99.0

98.2

AK4040FF

8.32

347.0

99.0

98.2

AK8040F400

39.7

1654.0

99.0

98.2

 

 

 

* при следните условия: разтвор на NaCl с концентрация 500 мг/л; температура - 25°С; работно налягане - 7.96 бара; коефициент на извличане на пермеат - 15%; стойност за рН - 7,5; след предварителна работа на елемента в продължение на 24 часа; производителността на отделния елемент може да се  изменя в границите на 15%.

Характеристика на елементите

Йон

Концентрация
на входа, мг/л

Селективност*
%

Натрий

68.0

98.2

Калций

80.0

99.4

Магнезий

21.0

99.4

Калий

4.1

98.2

Хидрокарбонати

132.0

98.1

Сулфати

163.0

99.4

Хлориди

51.0

98.1

Силикати

9.3

97.8

TDS

528.0

99.0

* определена при следните условия: работно налягане - 7.93 бар; коефициент на извличане на пермеат - 15%; стойност за рН - 7.5; дехлорирана водопроводна вода; след работа в продължение на 24 часа.

Размери на елемента 1

Модел

A

B

C

D

E

F

AK2540TF2

61.0

58.4

1016.0

960.1

27.9

19.1

AK4040TF2

98.6

95.3

1016.0

965.2

25.4

19.1

AK4040FF2

98.6

95.3

1016.0

965.2

25.4

19.1

AK8040F400

200.2

-

-

1016.0

-

28.6

1 всички размери са представени в милиметри
2 Елемент с външна  тръба за пермеата

Нанофилтриращи нисконапорни мембранни елементи Desal® HL с диаметър  2.5", 4"
Нанофилтриращите мембранни елементи Desal® HL  се характеризират с висока задържаща способност по отношение на  незаредените органични молекули с молекулярна маса над 150-300 далтона. Притежават висока селективност предимно по отношение на дву- и поливалентните катиони и аниони. Селективността по отношение на едновалентните йони зависи от тяхната концентрация и състав.
Нанофилтриращите нисконапорни мембранни елементи Desal® HL са предназначени за омекотяване, снижаване на цветността и окисляемостта на водата, премахване на тежките метали. Снижаването на цветността и окисляемостта на водата предпазва от образуване на  тригалометани при хлориране на водата.
Типово работно налягане: 4.8-20.7 бар.
Максимално работно налягане: 31/41 бара (съответно за моделите TF/FF).
Максимална температура: 50°С.
Диапазон за pH: 3-9.


Спецификация на елементите

Модел

Номинална производителност

Селективност
по MgSO4, %

м3/ денонощие

л/час

HL2540TF

2.95

123.0

 

HL2540FF

2.95

123.0

98.0

HL4040TF

9.27

386.0

 

HL4040FF

9.27

386.0

 

* при следующих условиях: разтвор на MgSO4 с концентрация 2 г/л; температура - 25°С; работно налягане - 6.96 бар; коефициент на извличане на пермеат - 10%; стойност за рН - 7,5; след предварителна работа на елемента в продължение на 24 часа; производителността на отделния елемент може да се  изменя в границите на 15%.


Размери на елемента 1

Модел

A

B

C

D

E

F

HL2540TF

61.0

58.4

1016.0

960.1

27.9

19.1

HL2540FF

61.0

58.4

1016.0

960.1

27.9

19.1

HL4040TF

98.6

95.3

1016.0

965.2

25.4

19.1

HL4040FF

98.6

95.3

1016.0

965.2

25.4

19.1

1 всички размери са представени в милиметри
Всички елементи са  с външна тръба за пермеата

Обратноосмотични нисконапорни мембранни елементи Desal® серия AK с диаметър  3.2", 3.3"
Нисконапорните рулонни обратноосмотични елементи  Desal® от серия AK са предназначени за деминерализация на води за питейни и стопанско-битови нужди с общо солесъдържание до 3 г/л.
Типово работно налягане: 4-6 бара.
Максимално работно налягане: 17 бар.
Максимална температура: 50°С.
Диапазон за pH: 4-11.


Спецификация на елементите

Модел

Номинална производителност

Селективност
%

м3/ денонощие

 л/час

AK3308T

0,68

28,4

96.0

AK3218T

1.74

72.7

96.0

* при следните условия: разтвор на NaCl с концентрация 500 мг/л; температура - 25°С; работно налягане - 4 бар; коефициент на извличане на пермеат - 15%; стойност за рН - 7,5; след предварителна работа на елемента в продължение на 24 часа; производителността на отделния елемент може да се  изменя в границите на 15%.

Размери на елемента *

Модел

A

B

C

D

E

AK3308T

83.8

225.4

203.2

19.1

19.1

AK3218T

81.3

489.0

457.2

28.7

19.1

* всички размери са представени в милиметри

Обратноосмотични високоселективни мембранни елементи Desal® AG с диаметър  2.5", 4", 8"
Високоселективните рулонни обратноосмотични елементи Desal® AG се характеризират с висока селективност и ниско работно налягане (13.8 бара). Предназначени са за деминерализация на води за питейни и стопанско-битови нужди и на води с повишено солесъдържание.
Елементът AG8040F400 се отличава с голяма работна повърхност на мембраната (37.2м2), постигната за сметка на голямата плътност на опаковката на мембраната.
Типово работно налягане: 13.8 бара.
Максимално работно налягане: 21/41 бара (съответно за моделите TF/FF).
Максимална температура: 50°С.
Диапазон за pH: 4-11.


Спецификация на елементите

Модел

Номинална
производителност*

Селективност
%

Работна
повърхност,
м2

м3/денонощие

л/час

средн.

мин.

 

 

AG2514TF

0.68

28.4

99.5

99.0

0.64

AG2521TF

1.13

47.3

99.5

99.0

1.06

AG2540TF

2.68

112.2

99.5

99.0

2.51

AG2540FF

2.68

112.2

99.5

99.0

2.51

 

 

 

 

 

 

AG4014TF

1.80

87.0

99.5

99.0

1.96

AG4021TF

3.41

165.9

99.5

99.0

3.72

AG4025T

5.50

229.2

99.5

99.0

5.10

AG4026F

5.50

229.2

99.5

99.0

5.10

AG4040TF

8.33

347.0

99.5

99.0

7.90

AG4040FF

8.33

347.0

99.5

99.0

7.90

 

 

 

 

 

 

AG8040F

34.8

1449.0

99.5

99.0

32.50

AG8040F400

39.7

1654.0

99.5

99.0

37.16

AG8040C

34.8

1449.0

99.5

99.0

32.50

 

 

 

 

 

 

* при следните условия: разтвор на NaCl с концентрация 2 г/л; температура - 25°С; работно налягане - 15,551 бара; коефициент на извличане на пермеат - 15%; стойност за рН - 7,5; след предварителна работа на елемента в продължение на 24 часа; производителността на отделния елемент може да се  изменя в границите на 15%.

Характеристика на елементите

Йон

Концентрация
на входа, мг/л

Селективност*
%

Натрий

68.0

99.4

Калций

80.0

99.8

Магнезий

21.0

99.8

Калий

4.1

99.4

Хидрокарбонати

132.0

99.3

Сулфати

163.0

99.8

Хлориди

51.0

99.5

Силикати

9.3

>98.9

TDS

528.0

99.6

 

 

 

* определена при следните условия: работно налягане - 13.8 бара; коефициент на извличане на пермеат - 15%; стойност за рН - 7.8; дехлорирана водопроводна вода

Размери на елемента1

Модел

A

B

C

D

E

F

AG2514TF2

61.0

58.4

355.6

299.8

27.9

19.1

AG2521TF2

61.0

58.4

533.4

477.6

27.9

19.1

AG2540TF2
AG2540FF2

61.0

58.4

1016.0

960.1

27.9

19.1

 

 

 

 

 

 

 

AG4014TF2

98.6

95.3

355.6

304.8

25.4

19.1

AG4021TF2

98.6

95.3

533.4

482.6

25.4

19.1

AG4025T2

98.6

95.3

635.0

-

-

15.9

AG4026F2

98.6

95.3

667.0

-

-

15.9

AG4040TF2
AG4040FF2

98.6

95.3

1016.0

965.2

25.4

19.1

 

 

 

 

 

 

 

AG8040F
AG8040F400

200.2

-

-

1016.0

-

28.6

 

 

 

 

 

 

 

1 всички размери са представени в милиметри
2 Елемент с външна  тръба за пермеата

 

 

 

 

 

 

Размери на елемента Нисконапорните рулонни обратноосмотични елементи   от серия AK са предназначени за деминерализация на води за питейни и стопанско-битови нужди с общо солесъдържание до 3 г/л. Типово работно налягане: 4-6 бара.Максимално работно налягане: 17 бар.Максимална температура: 50°С.Диапазон за pH: 4-11. Спецификация на елементитеРазмери на елемента *Характеристика на елементитеРазмери на елементаРазмери на елемента Нисконапорните рулонни обратноосмотични елементи   от серия AK са предназначени за деминерализация на води за питейни и стопанско-битови нужди с общо солесъдържание до 3 г/л. Типово работно налягане: 4-6 бара.Максимално работно налягане: 17 бар.Максимална температура: 50°С.Диапазон за pH: 4-11. Спецификация на елементитеРазмери на елемента *Характер


Фирма „Никол-Н“ ООД работи с мембранни елементи Filmtec,  Dow Chemical и Desal на GE Osmonics.