Спомагателни елементи

Присъединители

Фирма "Никол-Н" поддържа на склад резервни части и елементи за изгражданите от фирмата инсталации.

30. Присъединители

Аксесоари и резервни частиза управляващи клапани.

32. Горни и долни дистрибутори

Горни и долни дистрибутори.

17. Сонди за разтвори

Сонди за разтвори.

20. Редукции тапи и специфични фитинги

Редукции и специфични фитинги.

2. Холендрови връзки

Холендрови връзки.