Системи за ултрафилтрация

Системи за ултрафилтрация

Ултрафилтрацията е процес подобен на обратната осмоза, при който водата се пропуска през ултрафилтрационни мембрани / рулонни или стъкловлакно Hollow Fiber/ с големина на порите 0,002 ÷ 0,03 микрона.