За къщата, офиса, ресторанта

За къщата, офиса, ресторанта

Уважаеми клиенти,
За да Ви помогнем в правилният подбор на филтри и филтърни системи за къщата, офиса и ресторанта е необходимо да знаем химичния състав на водата и необходимите дебити, както и качеството на водата след обработка.


Освен показаните в този раздел, може да се използват елементи от разделите "линейни филтри", "картриджи", филтри за кухнята и банята.

Омекотяване


Омекотяване

Уважаеми клиенти,
Омекотителните инсталации имат за цел да премахнат Ca и Mg йони, които обуславят общата твърдост на водата и образуват т.н. котлен камък, като ги заменят с Na йони. След достигане на обменната си способност, смолата се регенерира с разтвор на NaCl (сол ). Този процес е напълно автоматизиран. Дебитът на системите за омекотяване зависи от литрите йонообменна смола /силно кисел катийонит/, която съдържат.

За да няма проскоци на твърдост, скоростта на йонообмена не трябва да надвишава 25 м/час. Управляващите клапани могат да пропуснат много по-голямо количество вода, но литрите смола обуславят дебита на системата. Цената на инсталациите също е
почти правопропорционална на литрите смола.
Фирма „Никол-Н“ ООД работи основно с управляващи клапани на GE Osmonics USA и йонообменна смола на Dow Chemicals -USA или
Purolite – USA.
Системите се състоят от филтърна колона от стъклопласт, дренажно-разпределителна система, петциклов автоматизиран управляващ клапан на GE – Pentair, работна среда силно-кисел катийонит / съполимер на стирол дивинил-бензол/ на DOW или Purolite и съд за солеви разтвор за регенерация. Солта за регенерация е таблетирана / „Никол-Н“ ООД предлага австрийска таблетирана сол/ или мляна каменна сол, не йодирана. Допуска се и друга сол. Изискванията към водата са:
- минимално съдържание на желязо – до 0,5 мg/л
- перменганентна окисляемост – не повече от 5 мгО2 /л
- обща твърдост на водата – до 20 мg екв./л
- общо солесъдържание – до 1000 мg/л
- цветност не повече от 30 градуса
- отсъствие на механични примеси, нефтопродукти, сероводород и сулфиди
- съдържание на свободен активен хлор – не повече от 1 мg/л

Внимание!
Данните в табличната форма за подбор на омекотителните инсталации са при твърдост на водата 3 ммоl/дм³. За коректно подбиране на инсталацията е необходимо да ни изпратите следните данни:
- Химичен анализ на водата или обща твърдост в мг екв/литър или º Н (немски градуси);
- Максимално часов разход - м³/час (например: три отворени чешми имат моментен дебит 1 м³/час );
- Среднодневен разход - м³/ден;
- Мобилен или стационарен телефон за връзка за доуточнения по офертата при необходимост.

Хлориране


Хлориране

Хлорирането се прилага основно за микробиологична дезинфекция.  Хлорът действа и като окислител и може да отстрани или да помогне да се отстранят някои химикали, например да разложи лесно разтворимите пестициди.

Хлорирането може да се осъществи с помощта на втечнен хлор, разтвор на  натриев хипохлорид/ белина/ или гранули калциев хипохлорид. Може да се използва и втечнен газообразен хлор. Втечненият газообразен хлор се пълни в балони под налягане и се дозира във водата с помощта на хлоратор, който регулира разхода на газ. Разтворът на натриев хипохлорид  се дозира във водата с помпа-дозатор.

Една от техниките на хлориране е супер хлорирането. То представлява добавянето на големи количества хлор за постигане на бърза дезинфекция с последващо отстраняване на излишният хлор.

В последно време широко се използва хлорирането  на водата с хлор диоскид.

Недостатъка на хлора е възможността му да взаимодейства с органичните вещества, като при това се образуват канцерогенни отпадъчни продукти.

Фирма „ Никол-Н“ ООД използва инсталации за хлориране на водещи немски и американски фирми.

Системи за UV Стерилизация


Системи за UV Стерилизация

UV стерилизаторите за вода използват енергията на ултравиолетовото излъчване за унищожаването на микробиологични замърсявания.

UV стерилизаторите неутрализират всички известни болестотворни микроорганизми с голям резерв на сигурност. Стомашно-чревните вируси, вирусна дезинтерия, холера, коремен тиф, хепатит, коли форми, ешерихия коли, салмонела и много други загиват при доза на облъчване не по-малка от 30 мJ/см² в областта на спектъра с дължина на вълната 254 nm.

Каталожен номер

S2Q-PA

S5Q-PA

S8Q-PA

S12Q-PA

Производителност (30mJ/см2)

0,7 м3/час

1,4 м3/час

2,3 м3/час

3,4 м3/час

Работна температура (ºC)

2 ÷ 40

2 ÷ 40

2 ÷ 40

2 ÷ 40

Електричество

напрежение

220V/50Hz

220V/50Hz

220V/50Hz

220V/50Hz

консумация

22W

30W

46W

48W

Максимално налягане (Бар)

8

8

8

8

Присъединяване (цол)

1/2"

3/4"

3/4"

3/4"/1"

Размери (см)

дължина

43,2

56

90

94

диаметър

6,5

6,5

6,5

8,9

Фирма „Никол-Н“ ООД поддържа на склад UV стерилизатори с производителност до 11,3 м³/час на канадската фирма Sterilight.