Омекотяване

Уважаеми клиенти,
Омекотителните инсталации имат за цел да премахнат Ca и Mg йони, които обуславят общата твърдост на водата и образуват т.н. котлен камък, като ги заменят с Na йони. След достигане на обменната си способност, смолата се регенерира с разтвор на NaCl (сол ). Този процес е напълно автоматизиран. Дебитът на системите за омекотяване зависи от литрите йонообменна смола /силно кисел катийонит/, която съдържат.

За да няма проскоци на твърдост, скоростта на йонообмена не трябва да надвишава 25 м/час. Управляващите клапани могат да пропуснат много по-голямо количество вода, но литрите смола обуславят дебита на системата. Цената на инсталациите също е
почти правопропорционална на литрите смола.
Фирма „Никол-Н“ ООД работи основно с управляващи клапани на GE Osmonics USA и йонообменна смола на Dow Chemicals -USA или
Purolite – USA.
Системите се състоят от филтърна колона от стъклопласт, дренажно-разпределителна система, петциклов автоматизиран управляващ клапан на GE – Pentair, работна среда силно-кисел катийонит / съполимер на стирол дивинил-бензол/ на DOW или Purolite и съд за солеви разтвор за регенерация. Солта за регенерация е таблетирана / „Никол-Н“ ООД предлага австрийска таблетирана сол/ или мляна каменна сол, не йодирана. Допуска се и друга сол. Изискванията към водата са:
- минимално съдържание на желязо – до 0,5 мg/л
- перменганентна окисляемост – не повече от 5 мгО2 /л
- обща твърдост на водата – до 20 мg екв./л
- общо солесъдържание – до 1000 мg/л
- цветност не повече от 30 градуса
- отсъствие на механични примеси, нефтопродукти, сероводород и сулфиди
- съдържание на свободен активен хлор – не повече от 1 мg/л

Внимание!
Данните в табличната форма за подбор на омекотителните инсталации са при твърдост на водата 3 ммоl/дм³. За коректно подбиране на инсталацията е необходимо да ни изпратите следните данни:
- Химичен анализ на водата или обща твърдост в мг екв/литър или º Н (немски градуси);
- Максимално часов разход - м³/час (например: три отворени чешми имат моментен дебит 1 м³/час );
- Среднодневен разход - м³/ден;
- Мобилен или стационарен телефон за връзка за доуточнения по офертата при необходимост.

Системи за омекотяване AS Компакт Елегант


 Системи за омекотяване AS Компакт Елегант

Системи за омекотяване на водата AS Компакт Елегант с производителност от 300 л/ч до 1000 л/ч.

Различни субстанции, съдържащи се във водата отрицателно влияят не само на човешкия организъм, а също така и на битовите уреди и санитарното оборудване. Разтворените във водата редица химични елементи като магнезий и калций довеждат до повишаване на 

твърдостта на водата. Карбонатите на дадении соли довеждат до появата на котлен камък, който се отлага върху металните тръбопроводи, водонагревателните прибори, промишленото оборудване, намалява срока им на експлоатация и значително увеличава разхода на енергия с 30 - 40%.

Ако Вие сте решили да закупите омекотител тип Компакт Елегант, Вие купувате  естетично оборудване, което може да бъде монтирано в дома, котелните, малки фабрики или ресторанти.

 

Процеса на омекотяване представлява замяна на йоните на калций и магнезий, определящи твърдостта на водата с йоните на натрий. 

Този процес се извършва, когато водата преминава през йонообменна смола, намираща се в омекотителя. При намаляване на йонообменната способност на смолата, тя се регенерира с разтвор на сол - NaCl. Честотата на регенерацията зависи от твърдостта и количеството на преминалата през омекотителя вода. Типа омекотител се избира спрямо следните фактори:

-         твърдост на водата (°dH)

-         производителност (м³/ч)

-         време, необходимо за регенерация на смолата

Възможностите за управление са:

-         по време / препоръчва се при равномерно потребление на водата/

-         по обем / препоръчва се при неравномерно потребление/

Забележка:

Водата, преди процеса на омекотяване, трябва да бъде предварително пречистена от механични замърсявания и съдържание на желязо. 

В противен случай  се намалява йонообменната способност на смолата.

Каталожен номер

AS-11-740/760

AS-30-740/760

Колона

тип

8 х 17

10 х 35

обем (дм3)

11

30

Съд за солен разтвор

вместимост (дм3)

17

33

разтвор (дм3)

13

19

Разход на сол

максимум (кг)

2,5

8

минимум (кг)

1

4

Производителност

номинална (м3/час)

0,5

1,1

максимална (м3/час)

1,2

2

Спад на налягането (PSI)

6/10

8/14

Присъединяване (цол)

1

1

Размери (м)

височина

0,69

1,2

широчина

0,32

0,32

дълбочина

0,50

0,50