Пясъчни филтри за механично пречистване

Пясъчни филтри

Пясъчните филтри са окомплектовани с филтърна колона от стъклопласт, различни фракции кварцов пясък и клапан с ръчно или автоматично управление на GE. Степен на пречистване 15 ÷ 20 микрона. Регенерацията се извършва с вода.