Хлориране

Хлорирането се прилага основно за микробиологична дезинфекция.  Хлорът действа и като окислител и може да отстрани или да помогне да се отстранят някои химикали, например да разложи лесно разтворимите пестициди.

Хлорирането може да се осъществи с помощта на втечнен хлор, разтвор на  натриев хипохлорид/ белина/ или гранули калциев хипохлорид. Може да се използва и втечнен газообразен хлор. Втечненият газообразен хлор се пълни в балони под налягане и се дозира във водата с помощта на хлоратор, който регулира разхода на газ. Разтворът на натриев хипохлорид  се дозира във водата с помпа-дозатор.

Една от техниките на хлориране е супер хлорирането. То представлява добавянето на големи количества хлор за постигане на бърза дезинфекция с последващо отстраняване на излишният хлор.

В последно време широко се използва хлорирането  на водата с хлор диоскид.

Недостатъка на хлора е възможността му да взаимодейства с органичните вещества, като при това се образуват канцерогенни отпадъчни продукти.

Фирма „ Никол-Н“ ООД използва инсталации за хлориране на водещи немски и американски фирми.