Система за Обратна Осмоза NEMO

Система за Обратна Осмоза NEMO

Системата за обратна осмоза “NEMO” е разработена специално за пречистване на вода за аквариуми.

Сърцето на системата е мембрана, позволяваща да се премахнат от водата тежките метали, а също така вируси и бактерии. Пречистената по този начин вода е абсолютно безопасна за обитателите на водната среда.
Степени на пречистване:
1. Пречистване от механични замърсявания.
С помощта на линеен филтър от полипропилен на ниво 5мкм се намалява количество на неразтворими механични примеси като:
- глина
- пясък
- ръжда
2. Пречистване от органични замърсявания.
С помощта на линеен филтър (AICRO K33) от гранулиран активен въглен от черупки на кокосови орехи се намалява количество на органични замърсявания, пестициди, хербициди, тежки метали, хлор и негови производни. Подобрява се вкус, цвят и мирис на водата.
3. Мембранно пречистване.
С помощта на полупропусклива обратноосмотична мембрана на молекулярно ниво се отделя чистата вода, а отпадната вода се излива в дренажа. Порите на мембраната имат размер (0,0001мкм) . Те пропускат полезните микроелементи, но задържат вируси(0,2мкм) и бактерии (0,5мкм).
Технически характеристики:
Максимална производителност:
120 л/ден при температурата на водата 25°С и налягане 4 бара
Реална производителност:
70 – 120 л/ден при температура на водата 10-15°С и налягане 3-6 бар. При по-висока температура на водата(над 25°С) и по-високо налягане производителността се повишава.
Процент на филтрация: Минимум 95% (при налягане мин. 3 бара, след 48 часова експлоатация)
Мембрана:
Полиамидна мембрана с производителност 50GPD.

Ефективност на мембраната

Вид примеси

Степен на пречистване

Вид примеси

Степен на пречистване

Алуминий

88 - 99%

Кадмий

98-99%

Амоняк

86 - 92%

Калиев

перманганат

96-98%

Асбест

99,99%

Мед

95-99%

Хром

96-98%

Олово

96-98%

Цианиди

92-98%

Сребро

86-98%

Цинк

94-97%

Пестициди

99-100%

Стронций

87-90%

Бактерий

99,99%

Желязо

98-90%

Цисти

99,99%

Радий

80%

Бензин

99%

Спецификация

Каталожен номер

Nemo

Размери (В х Ш х Д)

360 х 140 х 140 (мм)

Присъединителен размер

1/2"

Тръби

Полипропилен

Фитинги

JACO

Чешма

Няма

Максимално налягане

6 бара

Работна температура

2 ÷ 45 °C

Размер на филтриращия елемент

254 х 52 мм

Филтриращи елементи

AIPRO, AICRO, TLC75