Филтриращи системи за кухнята

Филтриращи системи за кухнята

Филтърните системи за кухнята се използват за подобряване вкусовите качества на водата, чрез преминаване през механични филтри и филтър активен въглен, както и за подобряване на химическия ú състав, чрез обезжелезяване, обезманганяване, омекотяване, денитрификация, както и ултрафилтрация или деминерализация чрез обратна осмоза. Освен показаните в този раздел филтърни системи, може да се използват и елементи от разделите Линейни филтри и Картриджи.

Системите в този раздел се монтират под кухненския плот, като на мивката се монтира отделна чешмичка.
Това е водата за пиене и готвене.