Канички с филтър

Фирма „Никол-Н“ ООД предлага различни модели филтърни системи (каничка с филтър) в разнообразна цветова гама. 

Филтърният елемент се състои от йонообменни смоли и осребрен активен въглен. Капацитетът му зависи от качествата на водата но, ориентировъчно, филтърът пречиства до 200 литра вода или в рамките на 2 месеца (при номинална консумация 100 литра месечно за пиене и готвене).

http://www.youtube.com/embed/YvVY4sM4KwY?rel=0