Система за ултрафилтрация Home Spring на GE

Система за ултрафилтрация Home Spring на GE

При преминаването на водата през мембраните не се променя химическият състав на водата, но се задържат механичните примеси, по големи органични молекули, включително вируси и бактерии.