С йонообменни смоли силнокисел катийонит

С йонообменни смоли силнокисел катийонит

Капсулованите филтърни елементи за еднократно използване за омекотяване на водата тип  FCCST се прилагат основно за битови системи за питейна вода поради малкият им ресурс и малката производителност.

За по-големи дебити се използват автоматизирани омекотителни инсталации с регенерация на йонообменните смоли с NaCl (виж промишлени системи).

Каталожен номер

Размери (инч)

Производителност (л/мин)

Работна температура

Срок на употреба*

Спад на налягането (бар)

литър

месец

FCCST5

4 7/8 x 2 1/2

2

2ºC ÷ 45 ºC

500

до 3

0,2 ÷ 0,4

FCCST

9 7/8 x 2 1/2

3

2ºC ÷ 45 ºC

1 000

до 3

0,2 ÷ 0,4

FCCST-STO

9 7/8 x 2 1/2

3

2ºC ÷ 45 ºC

500

до 3

0,2 ÷ 0,4

FCCST-L

20 x 2 1/2

5

2ºC ÷ 45 ºC

1 500

до 3

0,2 ÷ 0,4

FCCST10BB

9 7/8 x 4 1/2

12

2ºC ÷ 45 ºC

2 000

до 3

0,2 ÷ 0,4

FCCST20BB

20 x 4 1/2

18

2ºC ÷ 45 ºC

4 000

до 3

0,3 ÷ 0,5

* Данните в  таблицата са при изпитания с вода с температура  10°С, налягане 6 бара в номинален поток и обща твърдост на входящата вода 1 ммол/gm³  и  0,3 ммол/gm³  на изходящата вода.
Реално, срокът на употреба зависи от общата твърдост на водата и количеството обработена вода.