С полифосфати

При използване на полифосфати за омекотяване, водата не трябва да се използва за пиене. Срокът на използване на филтъра зависи от твърдостта на водата и количеството преминала вода и е до изчерпване на кристалите.

Каталожен номер

Размери (инч)

Работна температура

FCPRA 5

4 7/8 x 2 1/2

2ºC ÷ 45 ºC

FCPRA 10

9 7/8 x 2 1/2

2ºC ÷ 45 ºC