Центробежни филтри

Центробежни филтри

Центробежните филтри Cintropur работят на следния принцип – турбинката в центробежните филтри завихря потока на водата и по-едрите частици (пясък, ръжда) се отделят по периферията на филтъра и се събират в долната му част, където се дренират с дренажното кранче.

В средата на колоната е монтирано филтърното чорапче, което е с филтрираща способност 5,10,25,50 и 100 микрона- (сменяеми) и 150 микрона найлонова мрежа за многократно използване.
Системите означени с ТЕ са с изменена конструкция и се използват за запълване с активен въглен за дехлориране на водата.

Каталожен номер

NW25

NW25 DUO

NW25 TE

NW32

NW32 TE

Обем на активния въглен (л)

-

2 х 0,85

0,85

-

1,70

Производителност (м3/ч ΔP = 0,2 бар)

5,5

0,5

0,5

6,5

0,5

Налягане

максимално (бар)

16

16

16

16

16

работно (бар)

10

10

10

10

10

Температурен диапазон (°C)

2 ÷ 50

2 ÷ 50

2 ÷ 50

2 ÷ 50

2 ÷ 50

Филтрираща повърхност (см2)

450

1 х 450

-

840

-

Присъединяване (цол)

1

1

1

1 1/4

1 1/4

Стандартен филтриращ елемент (µ)

25

25

-

25

-

Каталожен номер

NW500

NW500 ТЕ

NW650

NW800

Обем на активния въглен (л)

-

4,85

-

-

Производителност (м3/ч ΔP = 0,2 бар)

18

2

25

32

Налягане

максимално (бар)

16

16

16

16

работно (бар)

10

10

10

10

Температурен диапазон (°C)

2 ÷ 50

2 ÷ 50

2 ÷ 50

2 ÷ 50

Филтрираща повърхност (см2)

1288

-

1288

1288

Присъединяване (цол)

2

2

2 1/2

3

Стандартен филтриращ елемент (µ)

25

-

25

25