Безреагентни системи

Безреагентни системи

Системите се състоят от филтърна колона от стъклопласт, дренажно-разпределителна система, автоматизиран клапан на GE Performa или Magnum, поддържащ слой едър кварцов пясък и филтрираща среда Birm. Регенерацията е безреагентна - с вода. За повишаване ефективността на системата се прави предварително аериране, озониране или хлориране на водата. Принцип на действие: Birm е катализатор, ускоряващ процеса на окисление на двувалентното желязо и манган с разтвореният във водата кислород от въздуха. Премахва общо желязо до 3 мг/л и манган (при pH = 8 ÷ 8,5). Условия за работа: pH > 6,8; съдържание на свободен кислород с 15 % повече от съдържанието на желязо; окисляемост  < 4 мг/л; отсъствие на сероводород и нефтопродукти. Скоростта на филтрация не трябва да надвишава 12м/час, а скоростта на разрохкване при регенерация да е около 35 м/час.