Реагентни системи

Филтри за отнемане на желязо и манган (реагентни), регенериращи се с KMnO4. Тези установки служат за намаляване на показателите по Наредба №9 на желязо, манган, сероводород, мътност и цветност на водата и са напълно автоматизирани. Системата се състои от: филтърна колона от стъклопласт, дренажно-разпределителна система, автоматизиран петциклов клапан на GE - Pentair, поддържащ слой едър кварцoв пясък, работна среда Green sand и MTM и съд за регенерационния разтвор. Принцип на действие: работната среда окислява непосредствено разтвореното желязо, мангана и сероводорода, които преминават в неразтворима форма и образуват утайка, която се изхвърля в дренаж при обратната промивка по време на регенерацията. Регенерацията се извършва с 0,2-0,5% разтвор на калиев перманганат. 

Филтрите с филтрираща среда  Green sand и MTM отнемат до:

- общо желязо- до 15 мг/л

- манган - до 12 мг/л

- сероводород – до 5 мг/л

Изисквания към входящата вода:

- РН – 6,2 ÷ 8,8

- перманганентна окисляемост не повече от 6 мгО2

- отсъствие на нефтопродукти и полифосфати.

Скоростта на филтрация не трябва да надвишава12 м/час, а скоростта на разрохкване при регенерация трябва да бъде около 35 м/час.