Двуколонни омекотителни инсталации

Двуколонни омекотителни инсталации

Тези системи са проектирани за непрекъснат процес на омекотяване.

Могат да работят в 2 режима:
- Alternating – едната колона работи, а другата се регенерира.
- High flow – двете колони работят, но излизат една след друга в регенерация.

Поради факта, че регенерацията продължава 2 ÷ 3 часа за едната колона, по време на самата регенерация системата работи с една колона, поради това в таблиците приемаме и за двата режима производителност като за една колона.