Триколонни омекотителни инсталации

Триколонни омекотителни инсталации

Триколонните омекотителни инсталации се използват с цел постигане на по-добри икономически резултати.

Типичната система работи в режим:
- две колони работят, а третата се регенерира.
Поради това в таблиците нейната производителност е като за две едноколонни омекотителни инсталации.