Филтърни системи с катийонитни и анийонитни смоли

Дейонизатор

За промишлени нужди (котелни, ТЕЦ и др.) масово се използват системи за деминерализация чрез йонен обмен.

Фирма „ Никол-Н“ ООД използва йонообменни смоли на DOW Chemical:

- силнокисел катийонит Dowex Maraton C
- анийонит Dowex Maraton A
След намаляване на йонообменната способност на смолите,същите се регенерират с киселина и основа. За автоматизация на процесите се използват управляващите клапани на GE и Siata.

Дейонизаторите са системи, с които може да се получи висококачественна дейонизирана вода за нуждите както на неголеми производства, така и за промишлеността, медицината или селското стопанство. 
Контролерите за дейонизация OsmonicsТ Autotrol отговарят на всички изисквания на нарастващото търсене на оборудване за получаване на особено чиста вода. Подобреният електронен микропроцесор и възможността за програмиране непосредствено от ползвателя прави тези системи за управление прости и икономични при експлоатация.

Автоматичният контролер за дейонизатори от серия 7800 е разработен за получаване на големи обеми дейонизирана вода в инсталации с висока производителност, които могат да бъдат използвани в едромащабни производства, например в печатната или хранително-вкусовата промишленост, в галваничното производство или за финишна обработка на метални повърхности.

Автоматичният контролер за дейонизатори от серия 7700 идеално подхожда за инсталации със средна производителност. Той е компактен, с горно разположение. Притежава всички предимства на контролера от серия 7800, същата точност на електронната част и надеждност при работа.

Полуавтоматичният контролер за дейонизатори от серия 730 е по-икономичната алтернатива на дейонизаторите със сменна филтрираща среда в инсталациите със средна и малка производителност.

Контролерите от серии 7700 и 7800могат да бъдат използвани за управление на дуплекс-системи дейонизатори, като при това цената на тези контролери е съвсем малко по-висока от цената на контролерите за единични дейонизатори.

 Модел

Размер на колоната, цолове

Скорост
на потока (л/мин)

D Р при номинална скорост на потока

Обменен 
капацитет,
мг-екв

Обем на смолата
във всяка колона, литри

Серия 730

9 - 12

7.6 - 22.7

8.2 - 18.2

26000 - 52000

25

Серия 7700

9 - 14

7.6 - 45.4

14 - 19

26000 - 90000

25

Серия 7800

21 - 36

37.8 - 283.9

22 - 36

130000 - 650000

140

 

В момента показаните клапани на GE не се произвеждат и са заменени с клапани Siata.