Филтърни системи със смоли смесен тип

Филтърни системи със смоли смесен тип

За намаляване на електропроводимостта на водата след системи за обратна осмоза за лаборатории и високотехнологични процеси , се използват йонообменни смоли смесен тип (катийонит и анийонит).


Същите не се регенерират , а след отработването им се заменят. Фирма „Никол-Н“ ООД  използва смола тип МВ-50 на Dowex - USA.

Системите се състоят от колона от стъклопласт, дренажно-разпределителна система, прав клапан тип вход-изход и йонообменни смоли смесен тип (Dowex MB50).