Компактни омекотителни инсталации

 Системи за омекотяване AS Компакт Елегант

Системи за омекотяване на водата с производителност от 300л/ч до 1000л/ч.

Различни субстанции, съдържащи се във водата отрицателно влияят не само на човешкия организъм, а също така и на битовите уреди и санитарното оборудване. Разтворените във водата редица химични елементи като магнезий и калций довеждат до повишаване на твърдостта на водата. Карбонатите на дадении соли довеждат до появата на котлен камък, който се отлага върху металните тръбопроводи, водонагревателните прибори, промишленото оборудване, намалява срока им на експлоатация и значително увеличава разхода на енергия с 30 - 40%.

Ако Вие сте решили да закупите омекотител тип Компакт Елегант, Вие купувате естетично оборудване, което може да бъде монтирано в дома, котелните, малки фабрики или ресторанти.

Процеса на омекотяване представлява замяна на йоните на калций и магнезий, определящи твърдостта на водата с йоните на натрий. Този процес се извършва, когато водата преминава през йонообменна смола, намираща се в омекотителя. При намаляване на йонообменната способност на смолата, тя се регенерира с разтвор на сол - NaCl. Честотата на регенерацията зависи от твърдостта и количеството на преминалата през омекотителя вода. Типа омекотител се избира спрямо следните фактори:
- твърдост на водата (°dH)
- производителност (м³/ч)
- време, необходимо за регенерация на смолата
Възможностите за управление са:
- по време / препоръчва се при равномерно потребление на водата/
- по обем / препоръчва се при неравномерно потребление/

Забележка:
Водата преди процеса на омекотяване трябва да бъде предварително пречистена от механични замърсявания и съдържание на желязо. В противен случай се намалява йонообменната способност на смолата.

Каталожен номер

AS-11-740/760

AS-30-740/760

Колона

тип

8 х 17

10 х 35

обем (дм3)

11

30

Съд за солен разтвор

вместимост (дм3)

17

33

разтвор (дм3)

13

19

Разход на сол

максимум (кг)

2,5

8

минимум (кг)

1

4

Производителност

номинална (м3/час)

0,5

1,1

максимална (м3/час)

1,2

2

Спад на налягането (PSI)

6/10

8/14

Присъединяване (цол)

1

1

Размери (м)

височина

0,69

1,2

широчина

0,32

0,32

дълбочина

0,50

0,50