Многоходов ръчен клапан с керамична основа серия М77

Многоходов ръчен клапан с керамична основа серия М77

Предназначен за ръчно превключване на режим на работа на пясъчни филтри, обезжелезители и филтри активен въглен. Препоръчва се
да се използва за корпуси с диаметър от 6 " до 14 ".

Работни елементи на клапана са две полирани керамични пластини с висока твърдост (HRA ≥ 85 ) и гладкост ≤ 0,0003мм/0,3мкм на
повърхностния слой. В зависимост от положение на пластините са возможни три режима на работа: филтриране, обратна и права
промивка.

Предимствата на клапана:
- Дълъг срок на работа
Благодарение на бавно износване на керамични повърхности на работните елементи.
- Предотвратяване на течовете
Благодарение на повишена гладкост на повърхностите на керамичните пластини, разстоянието между тях е много малко,което
изключва възможност за теч.
- Лесна работа
Грапавината на работните повърхности е много малка и при промяна на позициите на регенерацията не се изискват значителни
усилия.
- Иновационен дизайн
Нов керамичен материал,превключване между циклите с завъртане на ръкохватка, високо ниво на обратната промивка.

Спецификация
Максимално работно налягане: 8 бар
Температура: ≤80°С
Присъединит. размерыи (вход/изход/дренаж): 1" вътрешна резба
Диаметър на горния отвор на фитрираща колона: 2,5"
Диаметър на дистрибуторна тръба: 1.05"
Тегло 2.0 кг

Инструкция
Завъртане на ръкохватката се допуска само при отсъствие на налягане в системата. При присъединяване е необходимо да се
направят байпасните кранове, както и кран за намаляване на налягането.